In de zomer verhoogd risico op brandwonden bij kleine kinderen

Eerst water, de rest komt later

6 juli 2017 - Tijdens de zomermaanden zien we meer patiënten in de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. Vooral jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar zijn oververtegenwoordigd en worden opgenomen in de brandwondencentra die ook gespecialiseerd zijn in de opvang van deze jonge doelgroep.

Andere omstandigheden

Tijdens de vakantieperiode is de kans groter om een brandwondenongeval op te lopen, omdat de omstandigheden anders zijn dan gebruikelijk en de normale routine ontbreekt. Daarom roepen de drie brandwondcentra en de Brandwonden Stichting (Brandwondenzorg Nederland) ouders van jonge kinderen op extra alert te zijn.

 

Het volledige bericht en nuttige adviezen vindt u op de website van de Brandwonden Stichting