Nierfunctie vervangende behandelingen

Een internist-nefroloog behandelt patiënten met nierziekten, maar probeert aandoeningen ook te voorkomen.

 

Wanneer de nieren (plotseling) helemaal niet meer werken zijn er nierfunctievervangende behandelingen, zoals hemodialyse ('bloedspoelingen'), hemofiltratie ('filteren van overtollige stoffen in het bloed'), peritoneale dialyse ('buikspoelingen') en niertransplantatie.

Bijkomende aandoeningen

Ook kunnen er door een nierziekte andere ziekteverschijnselen ontstaan, bijv. zeer hoge bloeddruk (ernstige hypertensie), verstoringen in de samenstelling van de vloeistoffen in het lichaam (verstoringen van het milieu interieur), de zouten en hun verhoudingen in het lichaam (elektrolyten) en verstoring van de verhouding van bepaalde stoffen in het bloed (zuur-base-evenwicht). Deze verschijnselen worden ook door de nefroloog behandeld.

 

Terug

 

Paginaopties: