Missie, visie, feiten, cijfers

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is een middelgroot ziekenhuis voor de regio IJmond en maakt onderdeel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk. Sinds 1 januari 2016 is het een B.V. Het RKZ heeft 275 bedden en er werken circa 1.450 medewerkers (1004 fte). Meer dan 200 vrijwilligers zetten zich in om het verblijf van patiënten en bezoekers te veraangenamen.

 

Het Brandwondencentrum van het RKZ staat nationaal en internationaal aan de top. Veel van de onderscheidende zorg in het ziekenhuis, zoals hand- en polschirurgie en de behandeling van littekens, komt voort uit de brandwondenspecialisatie. Het RKZ heeft, naast het Brandwondencentrum, ook een gespecialiseerd Obesitascentrum en Huidcentrum. Het RKZ biedt niet alleen medisch specialistische zorg, maar ook paramedische zorg als dieetadvisering, fysiotherapie, ergotherapie en AWBZ-zorg in de vorm van een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ).

 

Het RKZ heeft een Raad van Bestuur, bestaande uit Jaap van den Heuvel, voorzitter Raad van Bestuur.

De missie

Het RKZ onderscheidt zich door hoge kwaliteit, klantvriendelijkheid en lage kosten. Bij het RKZ staat de zorg voor de patiënt centraal. Voor patiënten met enkelvoudige aandoeningen uit de regio en daarbuiten leveren wij goede, snel toegankelijke en zeer klantvriendelijke zorg. Voor patiënten met meervoudige aandoeningen onderscheiden wij ons niet alleen door snelheid en klantvriendelijkheid, maar ook door een zeer goede coördinatie van de zorg en extra service. Voor het beperkte deel van de patiënten uit de regio die complexe aandoeningen hebben die wij niet kunnen behandelen, verwijzen wij door naar de beste partnerziekenhuizen.

Visie

Het RKZ als onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk wil zich in de toekomst onderscheiden door nieuwe innovatieve zorgconcepten, een grote klantgerichtheid, de beste zorgkwaliteit en een maximale doelmatigheid vanuit de overtuiging dat een privaat ondernemend ziekenhuis beter kan presteren. Want in een privaat ondernemend ziekenhuiskunnen vernieuwingen sneller en beter landen door een grotere externe oriëntatie en slagkracht. De focus op de patiënt wordt hierdoor sterker en de kwaliteit van de zorg nog beter. 

Feiten & cijfers

(verslagjaar 2016)

 

  • Gemiddelde van 1004 FTE in dienstverband bij het RKZ.
    (ca. 1.450 medewerkers in dienstverband) 

  • Het ziekenhuis heeft 275 bedden.

 

Aantal opgenomen patiënten                                 13.651
Aantal dagopnames     12.931
Aantal verpleegdagen     51.162
Aantal polikliniekbezoeken    183.267
   
Gemiddelde verpleegduur    3,7 dagen

Sterftecijfer

Toelichting sterftecijfer

           89

 

Meer cijfers en feiten over het RKZ vindt u terug in het jaarverslag