LSKA-vragenlijst

Hier vindt u de LSKA-vragenlijst. De vragen onder het kopje 'Algemeen' zijn voor alle professionals die vermeld staan onder het kopje 'Discipline'. De overige vragen vult u alleen in als het onderdeel betrekking heeft op uw functie. (Vragen met een * zijn verplicht.)

 

Het invullen kost u ca. 5 minuten. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

ALGEMEEN

De volgende vragen zijn bestemd voor alle professionals:

Discipline *

Heeft u kennis genomen van de inhoud van de LSKA *

Zo nee, zou u door het RKZ geïnformeerd willen worden over de inhoud? *

Zo ja, zijn er acties ondernomen naar aanleiding van de LSKA *

Voldoet u aan de LSKA? *

SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE

De volgende vragen zijn bestemd voor specialisten ouderengeneeskunde:

Heeft u medicatieverificatie van de antistollingsmedicatie bij opname?

Checkt u 2x/jr de verpleeghuisbewoner bij wie opnieuw antistollingsmedicatie-beoordeling plaatsvindt

HUISARTS

De volgende vragen zijn bestemd voor huisartsen:

Bij de start met antistolling: informeert u de patiënt volgens de geldende antistollingsrichtlijnen?

Bij de start met antistolling: geeft u de patiënt de NHG-patiëntenbrief?

Bij doorverwijzing naar 2e lijn: is in de verwijsbrief de antistolling-indicatie opgenomen?

TANDARTS

De volgende vragen zijn bestemd voor tandartsen:

Registreert u digitaal informatie over antistollingsmedicatie?

Wanneer de patiënt een interventie krijgt:

Werkt u conform de ACTA-richtlijn met betrekking tot de inschatting van de noodzakelijkheid van de ingreep en het inventariseren van het risico op een bloeding?

..

Wanneer de patiënt een interventie krijgt:

Geeft u de patiënt een recept voor mondspoeling mee volgens de geldende richtlijnen?

..

Wanneer de patiënt een interventie krijgt:

Geeft u de patiënt een patiëntenfolder mee of verwijst u naar een betrouwbare website?

..

OPENBARE APOTHEEK

De volgende vragen zijn bestemd voor de openbare apotheken:

Licht u de patiënt in over gebruik van antistolling?

Geeft u de patiënt een actueel medicatieoverzicht als deze een afspraak heeft met de 2e lijn?

Antispam vraag

Om te zorgen dat er geen spam wordt verzonden met dit formulier hebben we een vraag ter controle ingebouwd.

Paginaopties: