De logopedist

In het RKZ werken twee logopedisten. Eén werkt op de afdeling KNO en de ander is werkzaam in de gehele kliniek en op afroep ook op de afdeling Psychiatrie.

 

Eigenlijk zijn zij overal werkzaam waar zich vragen voordoen van logopedische aard. Beide logopedisten houden consulten (ook poliklinische), meestal op aanvraag van de specialisten uit het RKZ.

Wat doet de logopedist

De logopedist verricht een logopedisch onderzoek, passend bij de klachten. Hij/zij stelt een diagnose en doet een uitspraak over eventuele behandeling/begeleiding, of de patiënt krijgt een advies.

Paginaopties: