Kwaliteit van zorg

Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft de jaarlijkse roze lintjes voor goede, patiëntgerichte borstkankerzorg uitgereikt. Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) en beide locaties van Noordwest Ziekenhuisgroep hebben opnieuw het lintje ontvangen.

 

De Monitor Borstkankerzorg is ontwikkeld door Borstkankervereniging Nederland en Mediquest, met medewerking van Stichting Pink Ribbon, Stichting Miletus en de ziekenhuizen. Ga naar www.monitorborstkankerzorg.nl voor alle informatie en de nieuwe criteria. U kunt op de onderstaande link klikken om inzicht te krijgen in de kwaliteitseisen.

Kwaliteitsnormen

Voor de behandeling van borstkanker bestaan kwaliteitsnormen. Deze zijn opgesteld door de medische beroepsverenigingen, bijvoorbeeld de SONCOS. SONCOS is het platform voor medisch oncologen, oncologisch radiotherapeuten en oncologisch chirurgen. SONCOS heeft multidisciplinaire normen voor de kankerzorg vastgesteld. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om goede zorg aan kankerpatiënten te kunnen bieden. Deze eisen gaan onder andere over:

 

  • De deskundigheid die binnen het medisch team aanwezig moet zijn
  • Het aantal behandelingen dat een ziekenhuis minstens per jaar moet verrichten: de volumenorm

 

Het doel van deze normen is dat de kwaliteit van zorg in elk ziekenhuis op orde is.

NABON

De NABON nota is het handboek voor de organisatie van mammazorg. Het is in 1999 uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON). In april 2008 is de nota geactualiseerd.

Het NABON stelt zich het volgende ten doel:

  • De bevordering van een optimale diagnostiek en behandeling van patiënten met borstkanker
  • De bevordering van optimale voorlichting van patienten met borstkanker
  • Het bevorderen (en meten) van een snelle implementatie van nieuwe ontwikkelingen bij borstkanker
  • Het ontwikkelen (en meten) van prestatie-indicatoren op het gebied van borstkanker
  • De bevordering en overdracht van kennis op het gebied van borstkanker

Wetenschappelijk onderzoek

Als u ‘voor onderzoek’ naar het ziekenhuis moet, gaat het om diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om een diagnose te stellen, oftewel de oorzaak van uw klachten op te sporen. In het RKZ doen artsen naast dit diagnostische onderzoek, ook medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit is nodig om meer kennis op te doen en nieuwe en betere behandelmethoden te ontwikkelen. De arts kan u vragen mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit aan onderzoek deel te nemen, krijgt u altijd mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen. Uw besluit om niet deel te nemen heeft natuurlijk geen enkele invloed op uw behandeling.

Paginaopties: