Specialisten & behandelaren

Dhr. drs. V.T. Akkerman Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg

Omschrijving

Dr. Akkerman behaalde in 2005 zijn tandartsexamen in Groningen. In 2010 behaalde hij zijn artsexamen in Amsterdam (UvA). Van 2010-2014 specialiseerde hij zich in het AMC. Per januari 2015 is hij chef-de-clinique binnen de maatschap MKA-chirurgie Kennemerland.

 

Aandachtsgebieden

 • Implantologie
 • Orthognatische chirurgie
 • Traumatologie 
 • Dento-alveolaire chirurgie (kaakchirurgische tandheelkunde)

 

Mw. drs. E.C. Mellema - Liberov Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg

Omschrijving

Drs. E.C. Mellema is werkzaam op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het Rode Kruis Ziekenhuis.


Aandachtsgebieden

 • Slijmvliesafwijkingen (orale pathologie)
 • Speekselklierafwijkingen
 • Implantologie en pre-implantologische behandelingen
 • Dento-alveolaire chirurgie
 • Slaapapneu (OSAS)

 

Opleiding

 • Geneeskunde (RUG)
 • Tandheelkunde (ACTA)
 • MKA-chirurgie (VUmc)


Lidmaatschappen

 • NVMKA
 • KNMT
 • NVTS
 • NVOI
 • IAOMS

 

Nevenactiviteiten

Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)

Dhr. drs. H.J. Schouten Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg

Omschrijving

Dr. Schouten is sinds 1 oktober 2005 werkzaam in het RKZ en daarnaast ook werkzaam in het Kennemer GastHuis in Haarlem als onderdeel van de Maatschap MKA Kennemerland. Tevens nog één dag werkzaam in het VUMC te Amsterdam met als speciaal aandachtsgebied de Aangezichtschirurgie

 

Opleidingen

Dr. Schouten studeerde in 1997 af als arts aan Rijksuniversiteit Groningen en in 2001 als tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2005 specialiseerde hij zich aan het VUmc in Amsterdam. Hij specialiseerde zich verder in de cosmetische aangezichtschirurgie middels een fellowship van de EAFPS (European Academy of Facial Plastic Surgery) in2005 inhet Academische Medisch Centrum in Amsterdam en in 2010 en 2011 middels een Europees fellowship cosmetische aangezichtschirurgie van de EACMFS (European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery).

 

Aandachtsgebieden

 • Cosmetische aangezichtschirurgie
 • Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)
 • Orthognatische chirurgie (kaakstandcorrecties)

 

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Nederlandse Stichting Esthetische Chirurgie (NSEG)
 • Bestuurslid Werkgroep Esthetische Aangezichtschirurgie (WEAC)
 • Secretaris maatschap MKA Kennemerland