Wachttijden

Uitleg

 • Wachttijden dagverpleging en meerdaagse opname:
  De gemiddelde wachttijden van de afgelopen drie maanden. De actuele wachttijd kan echter anders zijn. Indien van toepassing vindt u deze wachttijd onder het kopje 'bijzonderheden'.
  Peildatum: 4 december 2019
 • Wachttijden poliklinieken:
  Het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek.
  Peildatum: 16-03-2020

Wachttijd te lang? Wachttijdbemiddeling

De overheid heeft voor medisch specialistische zorg maximale wachttijden vastgesteld (de ‘Treeknorm’). Overschrijdt de wachttijd deze norm, dan kunt u gebruik maken van wachttijdbemiddeling. Wij wijzen u graag op deze mogelijkheid. Wachttijdbemiddeling houdt in dat uw zorgverzekeraar op zoek gaat naar de gevraagde zorg met een kortere wachttijd. U neemt hiervoor zelf contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

 

Dit zijn de landelijk vastgestelde maximale wachttijden:

 

 • voor polikliniek: 28 dagen (4 weken)
 • voor diagnostiek en indicatiestelling: 28 dagen (4 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (dagopname): 42 dagen (6 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (kliniek/meerdaagse opname): 49 dagen (7 weken)

Polikliniek Diabetesverpleegkundige

Wachttijd polikliniek: 18 kalenderdagen

Polikliniek Hypertensie (hoge bloeddruk)

Wachttijd polikliniek: 35 kalenderdagen

Polikliniek Interne geneeskunde

Wachttijd polikliniek: 2 kalenderdagen

 

Bijzonderheden

Oncologie : 14 dagen

Dexameting: 22 dagen

Hematologie 35 dagen

Endocrinologie 37 dagen

Dialyse carrousel: 63 dagen

Diabetes Internist: 9 dagen

Diabetesverpleegkundige: 7 dagen

Hematologie/stolling:35 dagen

Voor een spoedafspraak gelden de genoemde wachttijden niet. Neemt u in dit geval contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan overleggen met de poli Interne Geneeskunde.

Polikliniek Vasculaire Preventie Poli

Wachttijd polikliniek: 35 kalenderdagen