Nazorg

U of uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Rode Kruis Ziekenhuis. Er gebeurt in deze periode veel met u of uw naaste. Het kan zijn dat u hierover wilt praten met een verpleegkundige van de Intensive Care. De afdeling Intensive Care biedt een nazorgtraject.

Doel nazorgtraject

Het doel van het nazorgtraject is om eventuele lichamelijke  en/of psychische klachten te vervolgen en resterende vragen over uw  opname te beantwoorden.

Op deze wijze willen wij u en uw naasten hulp bieden bij de verwerking van uw intensive careopname.

Paginaopties: