Inhalatieletsel

Anamnese en klinisch onderzoek tezamen leiden tot het vermoeden van inhalatieletsel.