RKZ laat verbouwplannen herberekenen

15 september 2009

Zorgvuldig nieuw plan van aanpak verschijnt binnenkort

De ramingen voor de interne verbouwplannen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk vallen fors duurder uit dan verwacht. Dat geldt voor het gehele interne renovatieplan, inclusief de tijdelijke aanbouw die is voorzien aan de Velserweg. De plannen zijn daarom eerst aan een extern bureau voorgelegd voor een 'second opinion'. Op basis hiervan wordt op korte termijn een nieuw plan van aanpak voor de lange en korte termijn gemaakt.

Verschillende oorzaken

Er zijn diverse redenen om zorgvuldig en voorzichtig te werk te gaan en de plannen opnieuw tegen het licht te houden:

- Het oorspronkelijke plan blijkt niet compleet te zijn; niet alle echt noodzakelijke aanpassingen in het gebouw zijn meegenomen.

- Ziekenhuizen zijn sinds 2008 zelf financieel verantwoordelijk voor hun gebouw. Dat maakt - zeker in combinatie met de huidige financiële positie van het RKZ -, dat een keuze voor een forse investering op de huidige locatie consequenties heeft voor de haalbaarheid van de optie nieuwbouw.

- Er bestaat onduidelijkheid vanuit de overheid over de toekomstige bekostiging van ziekenhuisgebouwen; het is bijvoorbeeld niet bekend hoe de overgangsregeling van het oude naar het nieuwe financieringssysteem er uit komt te zien en ook niet of je in de toekomst wel of niet winst mag maken.

- Landelijk zijn er diverse voorbeelden van ziekenhuizen die om financiële redenen hun nieuwbouwplannen moeten terugdraaien of aanpassen

 

Plan van aanpak

De komende weken worden keuzes gemaakt voor acties op de korte termijn en wordt een nieuw plan van aanpak voor de lange termijn ontwikkeld. Uiteraard blijft de eerder aangekondigde haalbaarheidsstudie naar een nieuw ziekenhuis onderdeel van het totale plan van aanpak. Tolhek in Heemskerk/Uitgeest blijft daarvoor de voorkeurslocatie.

 

Doel blijft het RKZ een financieel gezond, zelfstandig en duurzaam ziekenhuis voor de hele regio te laten zijn én een topreferent brandwondencentrum voor het hele land.

Paginaopties: