Wederom 'Niveau 2'- status voor Intensive Care RKZ

Juni 2014

ic

Bijzondere prestatie voor streekziekenhuis 

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft de Intensive Care afdeling van het RKZ opnieuw de status 'niveau 2' toegekend. Voor streekziekenhuizen is dit bijzonder, omdat de meeste niet verder komen dan 'niveau 1'.

De visitatiecommissie van de NVIC oordeelde in juni 2014 dat het RKZ de status 'niveau 2' voor de Intensive Care mag behouden. De status is een pluim op het werk van de artsen en verpleegkundigen van de afdeling. Zij hebben ervoor gezorgd dat met de niveau 2-IC verplaatsing van patiënten naar een IC in een ander ziekenhuis alleen in uitzonderlijke gevallen nodig is.

Brandwondencentrum

De aanwezigheid van een niveau 2-IC zorgt er ondermeer voor dat het Brandwondencentrum in het RKZ, ook volgens de laatste regelgeving, op het hoogste niveau kan blijven functioneren. Hier worden regelmatig zeer zieke patiënten, met uitgebreide en vaak complexe wonden, uit andere ziekenhuizen opgenomen. Voor deze patiënten is de meest intensieve zorg onontbeerlijk. Een IC van een lager niveau kan patiënten met een dergelijke complexe zorgbehoefte niet optimaal bedienen.

Niveau 1, 2 en 3

Er zijn drie niveaus voor IC's: niveau 1, 2 en 3. Niveau 3 is het hoogst haalbare: in principe zijn hier alle vormen van gespecialiseerde intensive care mogelijk. Niveau 2 houdt in dat er 24 uur per dag, zeven dagen per week een intensivist (een arts die gespecialiseerd is in intensive care- geneeskunde) exclusief voor de IC beschikbaar is. Bovendien is er altijd een IC-arts aanwezig (een arts die geschoold is in acute interventies). Ook is het aantal en de kwaliteit van de verpleegkundigen genormeerd.

 

Een niveau 3 IC komt vooral voor in academische ziekenhuizen. Voor de bijzondere gevallen dat de niveau 2 IC op de expertise van zo'n afdeling moet terugvallen zijn er regionale samenwerkingsverbanden.

Paginaopties: