Wat doet de hematoloog?

Een hematoloog houdt zich bezig met het bestuderen, de diagnose en de behandeling van afwijkingen van het bloed (stollingsstoornissen, verhoogde bloedingsneiging of trombose) en de bloedvormende weefsels (beenmerg, milt, thymus en lymfeknopen: myelodysplastisch syndroom, leukemie, lymfklieraandoeningen (lymfoom) en multipel myeloom).

Samenwerking 

De behandeling gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling hematologie van het VUmc in Amsterdam, waarmee één keer per maand een groot overleg is. Alle patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten en de beste behandeling voor hen wordt dan besproken. Zo nodig wordt naar hen verwezen.

 

In het RKZ kunnen vrijwel alle soorten kanker behandeld worden door de 4 internisten (hematologen en/of oncologen) die zich hierin gespecialiseerd hebben samen met speciaal geschoolde oncologieverpleegkundigen.

 

Hematologie is een specialisatie binnen de interne geneeskunde. Een hematoloog heeft zich dan ook na de algemene opleiding tot internist, gespecialiseerd in de hematologie.

 

Hematologen in het RKZ:

Mw. dr. L.M. Faber, internist-hematoloog

Mw. drs. G. Lindauer-van der Werf, internist-hematoloog-oncoloog

Paginaopties: