Ik krijg een aparte factuur voor onderzoeken, waarom is dit?

Een laboratorium- of ander onderzoek door het RKZ kan worden aangevraagd door uw huisarts, verloskundige of een andere eerstelijns zorgverlener.

 

Wanneer u naar aanleiding van deze aanvraag niet direct behandeld wordt door een specialist van het RKZ, dan vallen deze kosten niet binnen het DBC-zorgtraject, maar worden apart in rekening gebracht.

 

Bij een afname worden vaak meerdere laboratoriumonderzoeken verricht. Verschillende onderzoeken kunnen wel dezelfde verrichtingscodes hebben. Vandaar dat uw factuur meerdere malen dezelfde codes kan bevatten.

 

Terug

Paginaopties: