IJmond Geboortezorg

De integrale geboortezorg organisatie in onze regio heeft een coöperatie opgericht: IJmond Geboortezorg. De coöperatie is verantwoordelijk voor de zorg rond (de aanstaande) moeder & kind en gaat deze zorg nu ook gezamenlijk declareren bij de zorgverzekeraars. Hiermee zijn ze één van de eerste regio’s in Nederland.

Eén gezamenlijke factuur

IJmond Geboortezorg is met zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis overeengekomen dat alle nieuwe aanmeldingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 gefactureerd kunnen worden. IJmond Geboortezorg zal de eerste gezamenlijke factuur voor de begeleiding tijdens de zwangerschap, de bevalling en het na traject naar verwachting dit najaar versturen.

IJmond Geboortezorg

In de coöperatie IJmond Geboortezorg werken samen: zes eerstelijns verloskundigenpraktijken (Beverwijk, Castricum, Heemskerk, IJmuiden, Uitgeest- Akersloot, Velserbroek-IJmuiden) en de daarbij behorende echocentra; een kraamzorg organisatie (RKZ Kraamzorg); en de gynaecologen, tweedelijns verloskundigen en verpleegkundigen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Hoogwaardige geboortezorg voor alle vrouwen

"Iedereen binnen onze groep levert vanuit de eigen expertise een belangrijke bijdrage aan deze zorg", vertelt gynaecoloog Gabriela Dias Pereira van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. "De zorg voor moeder en kind staat centraal. Alle vrouwen in onze regio moeten kunnen profiteren van dezelfde kwalitatief hoogwaardige geboortezorg, ongeacht hoe de zwangerschap verloopt; of ze nu begeleid worden door hun verloskundige of met een medische indicatie in het ziekenhuis bevallen."

Samenwerken op basis van gelijkheid

In de coöperatie behouden alle partijen hun volledige zeggenschap. Verloskundige Machteld Raat van ‘t Hof van Verloskundige Praktijk Castricum: "Juist omdat we elkaar zo goed kennen, is er geen wrijving en gaan we respectvol om met elkaars vakgebied. We kijken wat de beste zorg is voor onze cliënten en naar de beste plek voor die zorg. Wat dichtbij huis bij de verloskundige kan, blijft bij de verloskundige. Als er een medische noodzaak is, gaat de cliënt naar de klinische verloskundige of de gynaecoloog. Zo voorkomen we dat onze cliënten onterecht ‘medisch’ worden en andersom. Onze aanpak werpt zijn vruchten af; de tevredenheid onder onze cliënten is hoog."  

Behandeling is verankerd

De deelnemende partijen werken al langer samen; in de laatste drie jaar met de focus op integrale geboortezorg. Gabriela Dias Pereira: "Daardoor is de groep nog hechter geworden en het vertrouwen in elkaar gegroeid. We hebben afspraken gemaakt over de zorginhoud, multidisciplinaire protocollen opgesteld en houden multidisciplinaire besprekingen. Nu de behandeling van onze zwangeren op veel vlakken is verankerd, is gezamenlijke bekostiging een natuurlijke en logische stap. We geloven dat dit de zorg makkelijker en beter maakt. Om de volgende kwaliteitsslag te maken, gaan we vol enthousiasme nieuwe projecten oppakken."

Keuzevrijheid blijft bestaan

Vrouwen die zich aanmelden bij een verloskundige die samenwerkt binnen de coöperatie zijn vrij om een aanbieder voor kraamzorg of klinische zorg te kiezen die niet bij de coöperatie is aangesloten. Gabriela Dias Pereira: "Natuurlijk hopen we dat zwangere vrouwen het enthousiasme voor onze hoogwaardige geboortezorg delen en ook kiezen voor onze organisatie."

Koploper-regio

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat samenwerking in de verloskunde gewenst is om de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland te verbeteren. Een taskforce van VWS met diverse experts ondersteunde een aantal regio's op het gebied van fiscale, juridische, ICT en algemene vraagstukken/knelpunten. Gabriela Dias Pereira: "De taskforce is een geweldige steun voor ons geweest. Zonder hun inzet en kennis was het niet mogelijk om dit voor elkaar te krijgen." Inmiddels zijn transitiegelden toegekend aan zes regio’s, waaronder regio IJmond. De taskforce is nu onderdeel van het College Perinatale Zorg (CPZ).

Paginaopties: