Huisregels Huisartsenpost

  • Patiënten worden alleen gezien als eerst telefonisch een afspraak is gemaakt.
  • Per patiënt maximaal twee begeleiders mee in de spreekkamer. Bij drukte op de post wordt extra begeleiders verzocht plaats in de wachtruimte vrij te maken.
  • Roken is op de huisartsenpost verboden.
  • Het gebruik van alcohol is op de huisartsenpost verboden. Het onder invloed zijn van alcohol op de huisartsenpost is niet toegestaan.
  • Het gebruiken of het onder invloed zijn van drugs op de huisartsenpost is niet toegestaan.
  • Wapenbezit, diefstal, vandalisme, fysiek en verbaal geweld zijn op de huisartsenpost niet toegestaan. Van overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.
  • Telefoongesprekken worden ten behoeve van de kwaliteitsborging opgenomen en kunnen zo nodig ook gebruikt worden bij aangifte bij de politie.
  • Aanwijzingen van medewerkers van de huisartsenpost en de beveiliging dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de huisartsenpost.
  • Iedereen wordt geacht zelf over zijn of haar eigendommen te waken. De huisartsenpost is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en begeleiders.

Paginaopties: