Specialisten & behandelaren

Mw. A.A. Boekelaar Nazorgverpleegkundige

Omschrijving

Mw. Boekelaar is sinds 1987 nazorgverpleegkundige in (Brandwondencentrum van) het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Aandachtsgebieden

 • Nazorg voor brandwondenpatiënten 
 • Coördinatie van psychosociale zorg voor patiënt en familie
 • Organiseren lotgenotenactiviteiten 

 

Opleidingen

 • Post HBO opleiding voor transferverpleegkundige

 

Nevenactiviteiten

 • Data verzamelen Voor de Vereniging van Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN) voor psychosociaal, verpleegkundig en medisch onderzoek.
 • Lid van PAM, de paramedische commissie van de European Burns Association.

 

Big nummer

19002839630

Mw. drs. C.A. Koopman Operatieassistent en wondconsulent

Omschrijving

Mevrouw Koopman is sinds 1995 werkzaam als operatieassistent en wondconsulent  in het Rode Kruis ziekenhuis.

 

Aandachtsgebieden

 • Wondzorg

 

Opleiding

 • 2000 Verplegingswetenschap te Maastricht
 • 2011 Wondverpleegkundige te Rotterdam
 • 2012 Wondconsulent te Rotterdam
 •  

Lidmaatschappen/nevenfunctie

 • V&VN
 • V&VN Wondzorg
 • Decubituscommissie

 

Mw. dr. M.M.A. Kozel Dermatoloog

Omschrijving

Dr. Kozel is sinds 2001 als dermatoloog werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Opleidingen 

 • Erasmus Universiteit in Rotterdam
 • Dermatologie, Academisch Medisch Centrum in Amsterdam

 

Aandachtsgebieden

 • Oncologie (huidkanker)
 • Laserbehandelingen
 • Cosmetische dermatologie 

 

Lidmaatschappen / nevenfuncties

 • American Academy of Dermatologie (AAD)
 • European Academy of Dermatologie and Venereologie (EADV)
 • Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV)

 

Promotie

Proefschrift: op onderzoek naar galbulten (urticaria).

 

Big nummer

39031196901

Mw. drs. M.F.E. Leenarts Dermatoloog

Omschrijving

Drs. Leenarts is sinds 2011 als dermatoloog werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Aandachtsgebieden

 • Algemene dermatologie
 • Oncologie
 • Kinderdermatologie
 • Pigmentstoornissen
 • Flebologie
 • Cosmetische dermatologie

 

Opleiding

 • 2003 - Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum in Utrecht.
 • 2005 - 2011 - Dermatologie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en Amsterdam Medisch Centrum in Amsterdam. 

 

Lidmaatschappen / nevenfuncties

 • Lid werkgroep Acneiforme dermatosen (richtlijn ontwikkeling)
 • Lid Nederlandse vereniging voor Dermatologie en Venereologie 

 

Big nummer

19061259601

 

Overig

https://www.drleenarts.com/

Dhr. drs. P.H.A.F. Nagel Chirurg

Omschrijving

Drs. Nagel is werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis sinds 1 september 2008.

 

Aandachtsgebieden

 • Traumatologie
 • Sportletsels
 • Laparoscopische galblaaschirurgie

 

Opleiding

 • 1998 - Artsexamen, Katholieke universiteit in Nijmegen
 • 2007 - Chirurg, St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg
 • 2008 - Traumatologie, VU medisch centrum in Amsterdam.

  

Lidmaatschappen / nevenfuncties

 • Lid Financiële commissie RKZ
 • Bestuurslid collectief RKZ
 • Medisch manager zorggroep Heelkunde RKZ
 • Lid OK-raad RKZ
 • Voorzitter commissie peri-operatief traject
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Traumatologie
 • AO Alumni
 • European Society for Trauma and Emergency Surgery 

 

Big nummer  

49048447601

 

Persoonlijke drijfveer

“Snel handelen en beslissen wanneer het moet, maar ook de tijd nemen wanneer het kan. Dat is waar het om gaat binnen de traumachirurgie. Een dynamisch vakgebied waarbij je soms onder druk de juiste beslissingen moet nemen. Maar daarnaast moet er bovenal tijd zijn voor het luisteren, uitleggen en begeleiden van patiënten.

 

De traumachirurgie betreft vaak gezonde mensen die uit een zelfstandig werkbaar leven komen. Het hervatten van werk en sport zijn een belangrijk multidisciplinair onderdeel van het natraject.

Daarnaast is er ook aandacht voor acceptatie wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort.

 

Naast de traumachirurgie zet ik mij ook in voor de algemene chirurgie waaronder de liesbreukchirurgie. Hierbij ligt de focus op de behandeling middels een kijkoperatie.”

 

Diverse quotes uit zorgkaartnederland.nl over dr. Nagel

Trefwoorden m.b.t. deze chirurg: “open, laagdrempelig, rustige man, sterke communicatie, goede nazorg, geeft een duidelijke uitleg van wat je te wachten staat, heeft interesse in de patiënt”.

Mw. drs. A.J. de Nie Chirurg

Omschrijving

Drs. de Nie is sinds september 2002 als chirurg werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Aandachtsgebieden

 • Algemene chirurgie
 • Vaatchirurgie
 • Flebologie
 • Chirurgie bij kinderen
 • Diabetische voet

 

Opleiding

 • 1987 - Artsexamen, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • 1996 - Chirurgie, St. Claraziekenhuis en Dijkzicht Ziekenhuis Rotterdam.
 • 1998 - Vaatchirurg, Academisch Ziekenhuis Utrecht.

 

Lidmaatschappen / nevenfuncties

 • Voorzitter commissie kwaliteitsvisitatie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Lid Raad voor Kwaliteit en Veiligheid Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Lid adviescommissie Kwaliteitsvisitatie Orde van Medisch Specialisten
 • Lid commissie Uitkomst van zorg Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
 • Voorzitter commissie kwaliteit RKZ
 • Voorzitter stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid RKZ
 • Voorzitter calamiteitencommissie RKZ
 • Lid beoordelingscommissie calamiteiten RKZ
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie
 
Big nummer
39022967401
 

Dhr. drs. L.G.J.M Plusjé Dermatoloog

Omschrijving

Drs. Plusjé is sinds september 2002 als dermatoloog werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Aandachtsgebieden

 • Oncologie
 • Dermatochirurgie
 • Nagelaandoeningen
 • Cosmetische dermatologie/liposculptuur

 

Opleidingen 

 • Geneeskunde, Erasmus Universiteit in Rotterdam.
 • Arts-assistentschappen chirurgie, orthopedie, oncologie, cardiologie en plastische chirurgie.
 • Dermatologie, Leids Universitair Medisch Centrum

 

Lidmaatschappen / nevenfuncties

 • American Academy of Dermatologie (AAD) 
 • Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV)             European Nail Society (ENS) 
 • Council for Nail Diseases (CND, USA)

 

Big nummer

19023286001

 

Dhr. drs. M.A. Schreve Chirurg

Omschrijving

Drs. Schreve is sinds oktober 2011 als chirurg werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Aandachtsgebieden

 • Vaatchirurgie
 • Endovasculaire interventies
 • Flebologie
 • Endocriene chirurgie

 

Opleidingen

 • 2003 - Artsexamen, Erasmusuniversiteit Rotterdam
 • 2009 - Chirurgie, Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.
 • 2011 - Vaatchirurgie, Onze Lieve Vrouw Gasthuis in Amsterdam.
 • 2012 - Fellow of the European Board of Vascular Surgery (FEBVS)

 

Lidmaatschappen / nevenfuncties 

 • Lid infectiecommissie RKZ
 • Lid antistollingscommissie RKZ
 • Medisch manager chirurgie RKZ
 • Ambassadeur SPMS voor het RKZ
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie

 

Big nummer

19060038701

Mw. K. Stoker Kinderbrandwondenverpleegkundige

Omschrijving

Mw. Stoker werkt sinds 1984 als kinderbrandwondenverpleegkundige in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Aandachtsgebieden

 •  Nazorg voor kinderen met brandwonden

 

Opleidingen

 • 1978 Emma kinderziekenhuis A en kinderaantekening
 • 1983 AMC afdeling neurozintuigen kinderafdeling
 • 1984 Rode Kruis ziekenhuis alwaar in 1989 brandwondenaantekening

 

Nevenactiviteiten

 • Bestuurslid stichting Kind en Brandwond
 • Werkgroeplid meerdaagse activiteiten
 • Werkgroeplid kinderinformatiedossier
 • Staflid kindervakantieweek
 • Bestuurslid Kiwanishuis
 • Vrijwilliger Kiwanishuis
 • Terug naar school project
 • Medewerkster brandwondeninformatielijn

Dhr. drs. T. van Trier Plastisch Chirurg

Omschrijving

Drs. Van Trier is sinds 1994 werkzaam als plastisch chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis. Hij maakt deel uit van de maatschap Bloemingdael Plastische Chirurgie

 

Aandachtsgebieden

 • Brandwonden
 • Reconstructieve chirurgie
 • Cosmetische chirurgie

 

Big nummer

19024347101

 

Overig

 • Voorgedragen voor Mednet Toparts 2010
 • Drs. van Trier: "Iedere dag ga ik met plezier naar mijn werk. Dan probeer ik mijn patiënten zo te behandelen zoals ik zelf ook behandeld zou willen worden."

Mw. dr. A. de Vries Chirurg

Omschrijving

Mw. dr. De Vries is sinds augustus 2015 werkzaam in RKZ.

 

Aandachtsgebieden

 • Brandwondenchirurgie
 • Kinderchirurgie
 • Traumachirurgie

 

Opleidingen:

 • Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
 • Chirurgie, Medisch Centrum Alkmaar en VU Medisch Centrum
 • Traumachirurgie, Academisch Medisch Centrum 

 

Promotie:

Titel onderzoek: Testing the undescended Testis

 

Nevenfuncties

 • commissie kindermishandeling RKZ
 • bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie

 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg
 • Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

 

Big nummer

89056727601

 

Dhr. prof.dr. P. van Zuijlen Plastisch Chirurg

Omschrijving

Prof.dr. Van Zuijlen is sinds 2006 werkzaam als plastisch chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis. Hij maakt deel uit van de maatschap Bloemingdael Plastische Chirurgie.

Ook is hij bijzonder hoogleraar Brandwondgeneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 

Aandachtsgebieden

 • Reconstructieve chirurgie
 • Littekens

 

Opleidingen 

 • Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
 • Na het afronden van de opleiding tot plastisch chirurg heeft hij gerenomeerde klinieken bezocht in de Verenigde Staten, Canada, Australië en op het gebied van acute brandwondenbehandeling, littekenreconstructies, microchirurgie, gelaatsreconstructies en littekenbehandeling.

 

Promotie

Proefschrift: onderzoek naar de invloed van een kunsthuid op de littekenvorming bij acute brandwonden en plastische chirurgie van littekens.

 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • International Society for Burn Injuries
 • European Burns Association
 • Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg
 • European Tissue Repair Society.

 

Big nummer 

99044878001

Paginaopties: