Hematologie

Het aandachtsgebied hematologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van ziekten van het bloed, van de bloedvormende en lymfatische weefsels en van stoornissen in de hemostase (bloedstolling).

Goed- en kwaadaardig 

De hematoloog behandelt kwaadaardige ziekten van het bloed en beenmerg zoals acute en chronische leukemieen en de ziekte van Kahler alsmede alle vormen van lymfklierkanker (Non-Hodgkin lymfoom en ziekte van Hodgkin).

 

De hematoloog onderzoekt en behandelt ook goedaardige bloedziekten zoals bloedarmoede, te weinig of te veel bloedplaatjes, of ijzerstapelingsziekte (hemochromatose). Daarnaast kan de oorzaak van een verhoogde bloedingsneiging of juist van trombose onderzocht worden.

 

Binnen het Rode Kruis worden de meeste chemotherapeutische behandelingen vankwaadaardige bloedziekten gegeven op de dagbehandeling. Er wordt nauw samengewerkt met het VU Medisch Centrum te Amsterdam en andere academische ziekenhuizen in Nederland. Eén keer per maand is er een hematologiebespreking waarbij consulenten uit het VU medisch centrum aanwezig zijn.

 

Bij de behandeling van kwaadaardige bloedziekten wordt patiënten soms gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om studies in HOVON verband.

Meer informatie 

Meer informatie over de behandeling van kanker is te vinden op de website van de KWF Kankerbestrijding en http://www.hematologie.nl/. Informatie over de bijwerkingen van chemotherapie en andere medicijnen is te vinden op de pagina's van SIB op maat

 

Terug

Paginaopties: