Groep 1

Vrijdag 9.00 – 15.00 uur

Deze behandelgroep heeft drie therapie onderdelen. De behandeling is gericht op persoonlijkheidsontwikkeling, door meer zicht te krijgen op gevoelens, denken en gedragspatronen die het functioneren belemmeren. Er worden verbanden gelegd tussen de persoonlijke geschiedenis en het omgaan met groepsgenoten en therapeuten in verhouding tot de maatschappij.

 

De behandeling duurt 6 maanden met mogelijke verlenging.

Paginaopties: