Specialisten & behandelaren

Mw. drs. M. van Bergen Geestelijk verzorger

Omschrijving

Mevrouw Van Bergen is als geestelijk verzorger werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis. 

 

Aandachtsgebieden

 • Geestelijke verzorging
 • Palliatieve zorg


Opleidingen

 • Universiteit voor Humanistiek, afstudeerrichting Geestelijke Begeleiding,
  Supervisie en Professioneel begeleiden


Lidmaatschappen

 • VGVZ
 • SKGV
 • LVSC

Mw. drs. G.J. de Vries Geestelijk verzorger

Omschrijving

Mevrouw de Vries is sinds oktober 2017 werkzaam als geestelijk verzorger bij het Rode Kruis Ziekenhuis. Tevens is zij sinds 2000 als zodanig werkzaam bij verpleeghuis/revalidatiekliniek Zuiderhout te Haarlem, stichting Zorgbalans. 

Aandachtsgebieden 

 • Ethiek van de zorg
 • Moreel beraad en moreel counselen voor medewerkers
 • Patiënten/familie begeleiden
 • Kwaliteit van zorg 

Opleiding

 • Godgeleerdheid, Vrije Universiteit (1988-1996)
 • Predikantsopleiding, Remonstrants Seminarium, Rijksuniversiteit Leiden. (2007-2012)
 • Ethiek in de Zorg, Radbouduniversiteit Nijmegen (2016) 

Lidmaatschap/ nevenfuncties

 • VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • Klachtenfunctionaris stichting Zorgbalans
 • Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling stichting Zorgbalans

Mw. drs. A.Th. Schaap Geestelijk verzorger

Omschrijving

Mevrouw Schaap is sinds februari 2010 geestelijk verzorger bij het Rode Kruis Ziekenhuis. Voorheen geestelijk verzorger Stichting De Hoven (verpleeghuizen Vliethoven en De Twaalf Hoven), geestelijk verzorger van Palliative Care Team in Emory University Hospitals, Atlanta, GA, VS.

 

Aandachtsgebieden

 • Zorg voor patiënten en naasten
 • Palliatieve zorg
 • Medische ethiek, gebruik van ritueel en muziek

 

Opleiding

 • Theologie, Rijksuniversiteit Groningen (1996-2002),
 • Kerkelijke Opleiding, Seminarium Hydepark (2002-2005),
 • Klinisch Pastorale Vorming, Emory University Hospitals, Atlanta, GA, VS (2005-2006)

 

Lidmaatschap

 • Commissie Oncologische en Palliatieve Zorg (Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen)
 • VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)

Dhr. drs. D. D. E. Wijker Geestelijk verzorger

Omschrijving

Dhr. drs. D. Wijker is sinds maart 2015 werkzaam als Geestelijk Verzorger. Voorheen was dhr. drs. D. Wijker werkzaam bij Laurens Rotterdam in de geriatrische revalidatie en in hospice Cadenza.

 

Aandachtsgebieden

 • Begeleiding van patiënten en hun naasten t.a.v. zingeving en betekenis
 • Aandacht voor ethiek, gebruik van rituelen

 

Opleidingen

 • 2014: Universiteit van Utrecht, Master Theologie & Geestelijke Verzorging

 

Lidmaatschappen

 • VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)