Dit promotietraject bestaat uit verschillende onderzoeken:

De optimale behandeling van tweedegraads brandwonden: Zilversulfadiazine (ZSD) wordt wereldwijd veel gebruikt in de behandeling van tweedegraads brandwonden. Aangezien er tot op heden geen consensus over de optimale behandeling van tweedegraads brandwonden bestaat, is er een gerandomiseerde gecontroleerde studie geïnitieerd, de FLAM studie. In deze studie wordt de effectiviteit, kosten en kwaliteit-van-leven van een nieuw topisch middel lactoperoxidase en glucose oxidase in een alginaat gel (Flaminal® Forte) vergeleken met die van (conventionele) zilversulfadiazine crème (Flamazine®).

Toepassen van tijdelijke huidsubstituten bij kinderen met tweedegraads brandwonden: Ook voor kinderen geldt dat er geen consensus bestaat over de optimale behandeling van een tweedegraads brandwond. In deze observationele studie wordt onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid en effectiviteit van Suprathel®, een synthetisch, tijdelijk huidsubstituut in de behandeling van tweedegraads brandwonden bij kinderen.

3D technologieën voor het meten van brandwondgroottes: Een accurate meetmethode voor het berekenen van het percentage verbrand lichaamsoppervlak, ook wel Totaal Verbrand Lichaamsoppervlak (TVLO) genoemd, is wereldwijd een onopgelost probleem. Een accurate inschatting van het TVLO is een cruciale parameter voor het starten van de initiële behandeling, inclusief vochttoediening aan de patiënt (resuscitatie), maar ook of een patiënt naar een brandwondencentrum moet worden overgeplaatst. Brandwondencentrum Beverwijk onderzoekt 3D technologieën voor het meten van brandwondgroottes om daarmee op een betrouwbare en valide wijze TVLO te kunnen berekenen.

 

Meer onderzoek brandwonden research

Sociale impact van leven met littekens

Brandwonden veroorzaken vaak littekens. Leven met littekens is niet altijd makkelijk en kan invloed hebben op bijvoorbeeld intieme relaties of op contacten op de werkvloer. Wij willen graag inzicht...

Lees meer

Risicofactoren voor verhoogde druk in de buik

Bij uitgebreide verbranding bestaat het risico op verhoogde druk in de buik. Bij welke patiënten dit optreedt en waarom is onvoldoende bekend. In een multicenter cohortstudie, de BURNIAH studie,...

Lees meer