De afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie van het Amsterdam UMC en het brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk hebben gezamenlijk ruim een miljoen euro aan Europese subsidie gekregen voor een omvangrijk onderzoeksproject om nieuwe huidvervangende materialen te testen.

Patiënten die in aanmerking komen voor deze nieuwe therapieën zijn patiënten met brandwonden, reconstructieve wonden na een litteken reconstructie en – in een later stadium van het project – ook andere wonden. Binnen dit Europese project worden ook patiënten uit Duitsland en Zwitserland behandeld. Het project bestaat uit twee onderdelen. In eerste instantie wordt de veiligheid van de nieuwe therapieën onderzocht om vervolgens de  klinische effectiviteit te onderzoeken.

Veiligheid en toepasbaarheid huidsubstituut Novomaix® Brandwondencentrum Beverwijk en het Amsterdam UMC

Het onderzoek naar de veiligheid en toepasbaarheid van een nieuw acellulair huidsubstituut Novomaix, maakt deel uit van dit EuroSkinGraft project.

Door brandwonden kunnen soms diepe leasies ontstaan en zeer grote delen van de huid verloren gaan. De beste functionele en cosmetische behandeling zou het transplanteren van volledige dikte autologe (van de patiënt zelf) huid zijn, omdat dit in principe leidt tot reconstructie van een normale huid. Echter, dit levert een nieuw defect op en is voor de volledige brandwondenbehandeling geen optie. De huidige standaard therapie voor brandwonden is transplantatie met een split skin graft (SSG). Dit is een (eigen) huid transplantaat dat door bewerking tot een “gaas” wordt gemaakt en daardoor een veel groter oppervlak kan bedekken. Een alternatief voor een “volledig eigen huid transplantaat” zijn dermale substituten, welke in combinatie met een SSG worden gebruikt. Toch is het resultaat van deze behandeling nog voor verbetering vatbaar. Daarnaast zou het positief zijn wanneer geen eigen huid meer gebruikt hoeft te worden van een niet aangedaan gebied om de wonden te behandelen. Naar verwachting zal de kwaliteit van de genezen huid bij toepassing van Novomaix in combinatie met een split skin graft (SSG) beter zijn dan de standaard behandeling met alleen een SSG. Het onderzoek naar de klinische effectiviteit van Novomaix, op de functionele en de cosmetische kwaliteit van het litteken, zal na het huidige onderzoek worden uitgevoerd.

Meer onderzoek brandwonden research