Behandeling

De ergotherapiebehandeling richt zich op activiteiten die voor de cliënt betekenisvol zijn. De ergotherapeut onderzoekt samen met u welke mogelijkheden u heeft. Vervolgens stelt de therapeut samen met u een behandelprogramma op.

 

Voorop staat training van vaardigheden. Nieuwe werkwijzen kunnen aangeleerd worden. Indien er blijvend of voor lange tijd beperkingen in het dagelijks functioneren zijn, kan worden bekeken welke hulpmiddelen/aanpassingen noodzakelijk zijn.

 

Veel voorkomende handelingen die de ergotherapeut met een cliënt verricht

  • Het trainen van dagelijkse handelingen zoals eten, drinken, wassen, uitkleden, toiletgang, schrijven.
  • Het adviseren van een noodzakelijk hulpmiddel en het leren omgaan daarmee.
  • Het bekijken van de thuissituatie en nagaan of iemand (voldoende) zelfstandig kan wonen. Eventueel volgt hieruit een advies voor woningaanpassingen en voorzieningen.
  • Training en behandeling bij handletsels, inclusief het vervaardigen van spalken.
  • Balans leren vinden tussen belasting en belastbaarheid bij vermoeidheid of pijn.
  • Cliënten met brandwonden krijgen behandeling in de vorm van spalktherapie en druktherapie. Tevens speelt het trainen van dagelijkse activiteiten ook een belangrijke rol.

Paginaopties: