Plaatjesrijk plasma (PRP) is bloedplasma met een verhoogde concentratie trombocyten. Zodra deze geactiveerd worden, komen groeifactoren vrij die betrokken zijn bij alle fasen van wondgenezing. Het aanbrengen van een grote hoeveelheid groeifactoren stimuleert de wondgenezing, daarnaast heeft PRP hemostatische en mogelijk een antimicrobiële werking.

Er zijn klinische studies met gunstige effecten van PRP bij de behandeling van acute, chronische en diabetische wonden. Maar over het gebruik van PRP bij brandwonden is weinig bekend. Theoretisch zou een diepe brandwond die behandeld wordt met een split skingraft, baat kunnen hebben bij een behandeling met PRP door positieve effecten op take rate en epithelialisatie, wat mogelijk uiteindelijk kan resulteren in betere littekens.

Brandwondencentrum Beverwijk onderzoekt de effecten van PRP op diep dermale brandwonden en hun littekens. Ook wordt de functie en kwaliteit van trombocyten van brandwondenpatiënten onderzocht.

 

Meer onderzoek brandwonden research