Spoedpost Beverwijk (Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp)

In Beverwijk werken de Spoedeisende Hulp (SEH) van het RKZ en de Huisartsenpost (HAP) nauw samen in een Spoedpost.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u klachten die niet kunnen wachten? Dan zorgt de Spoedpost ervoor dat u zo snel mogelijk de juiste hulp geboden krijgt. Bij de Spoedpost werken huisartsen, triagisten, verpleegkundigen en specialisten samen. Afhankelijk van uw klacht wordt u door een van deze deskundigen geholpen.

Wie belt u wanneer?

  • Tijdens kantooruren (ma t/m vrij 8-17 uur): altijd eerst uw eigen huisarts  

 

  • Buiten kantooruren: de Huisartsenpost Heeft u klachten die niet kunnen wachten tot uw huisarts weer beschikbaar is? Dan belt u eerst met de Huisartsenpost:  0251 - 265265. U krijgt een speciaal daartoe getrainde medewerker aan de telefoon. Zij/hij luistert naar uw hulpvraag en onderzoekt aan de hand van vragen de ernst en urgentie van uw klachten.  

 

  • In levensbedreigende gevallen belt u ALTIJD 112. Zowel tijdens als buiten kantooruren.

Verschillende trajecten

  • Telefonisch consult: een bezoek is niet nodig. U krijgt telefonisch advies.
  • Consult op de HAP: u wordt verzocht naar de Huisartsenpost te komen voor nader onderzoek. Lees de Huisregels Huisartsenpost
  • Consult op de SEH: u wordt verzocht naar de Spoedeisende Hulp te komen voor nader onderzoek.
  • Visite: de visiterijdende huisarts komt naar u toe.
  • Ambulance: indien ingeschat wordt dat uw leven in gevaar kan zijn, komt er een ambulance naar u toe.

Op eigen gelegenheid naar de SEH?

Een deel van de patiënten wordt bij de SEH met de ambulance binnengebracht, een ander deel komt via de huisarts of Huisartsenpost. Komt u op eigen gelegenheid naar de SEH, dan kunt u afhankelijk van de ernst en urgentie van de klachten worden doorverwezen naar de eigen huisarts of Huisartsenpost.