De Lastmeter

Kanker veroorzaakt niet alleen lichamelijke klachten. De ziekte brengt vaak ook angst, onzekerheid, depressie en andere psychosociale problemen met zich mee. Gesprekken met de behandelend arts en verpleegkundigen kunnen hierbij helpen, maar soms hebben patiënten aanvullende zorg nodig.

Psychosociale zorg helpt 

Aanvullende psychosociale zorg is belangrijk, omdat uit onderzoek blijkt dat patiënten met kanker hier baat bij hebben. Ze hebben het gevoel meer controle te hebben op de situatie, kunnen hun problemen beter hanteren en zich beter aanpassen aan de ziekte. Ze voelen zich sterker en hebben een betere kwaliteit van leven. En dit alles heeft weer een positief effect op de lichamelijke behandeling.  

Zorg bepalen: de lastmeter 

Om te bepalen of u extra psychosociale zorg nodig heeft, is in het RKZ als hulpmiddel de 'Lastmeter' ingevoerd. Dit is een vragenlijst  waarop u kunt aangeven welke klachten u ervaart als gevolg van uw ziekte. Ook brengt de Lastmeter in kaart of u nog andere problemen heeft. Bijvoorbeeld praktische, sociale, emotionele of lichamelijke problemen. Of problemen binnen uw gezin.

 

De Lastmeter wordt meerdere malen tijdens uw zorgtraject afgenomen, tot in de nazorgfase. Dit is nodig om de mate van zorg steeds opnieuw goed af te stemmen.

 

Uitgebreide informatie over de Lastmeter vindt u in de folder 'Signaleren van problemen bij kanker'