De kamers

Op de kamer

Soorten kamers

In het ziekenhuis hebben we één-, twee, vier- en zespersoonskamers. Deze zijn  bijna allemaal zijn voorzien van toilet-, was- en doucheruimte. Ook is er een kast voor uw kleding, maar let op: de ruimte daarin is beperkt en de kast is niet afsluitbaar.

Gemengde kamerindeling

In het Rode Kruis Ziekenhuis liggen mannen en vrouwen meestal gemengd op de kamers. Hierdoor kunnen wij de wachttijden verkorten. De enige uitzondering hierop is de de afdeling gynaecologie/obstetrie.

 

Heeft u bezwaar tegen gemengd verplegen? Geef dit dan door aan de afdeling Opname. Wanneer u wordt opgeroepen, kunt u dit bezwaar eventueel alsnog bekend maken. Tot slot kunt uw bezwaar bespreken met de verpleegkundige tijdens het opnamegesprek.

 

Paginaopties: