Brandwondencentrum Internationaal Researchcentrum 

Contact

T 0251 265555
E b2sec@rkz.nl

 

In het Brandwondencentrum Beverwijk behandelen we niet alleen patiënten, maar we voeren ook veel onderzoek uit. Op die manier maken we de zorg nu en in de toekomst beter.

Een groot deel van het Nederlandse brandwondenonderzoek vindt plaats onder de vlag van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN), een vereniging waarin de krachten van de drie Nederlandse Brandwondencentra gebundeld zijn. Deze bundeling maakt dat het patiëntgebonden onderzoek sneller en effectiever georganiseerd kan worden, en de samenwerking tussen de centra (Brandwondencentrum Beverwijk van het Rode Kruis Ziekenhuis, Maasstadziekenhuis Rotterdam en Martiniziekenhuis Groningen) verbetert.

 

Ontwikkelde methoden

Brandwondencentrum Beverwijk heeft sinds de oprichting in 1974 al meerdere behandelmethodieken op het gebied van brandwondenzorg ontwikkeld. Methodieken die inmiddels wereldwijd in brandwondencentra worden toegepast en vaak als norm gelden. Het gaat om:

Meek Wall-huidtransplantatietechniek
Om een grotere wond te bedekken met een kleiner huidtransplantaat maken chirurgen onder meer gebruik van de Meek Wall-techniek. Bij deze techniek wordt een klein stukje niet-verbrande huid van een brandwondenpatiënt veel groter gemaakt. Door het uitrekken van een stuk gezonde huid met de MeekWall-techniek krijg je veel kleine vierkantjes van 3x3mm die door de chirurg op de verbrande huid worden geplaatst. Als ze goed aanslaan, groeien al die kleine vierkantje eilandjes weer naar elkaar toe. Hierdoor kan je grote wonden beter bedekken. Met de Meek Wall-techniek kunnen vergrotingen van tot wel 1:9 verkregen worden.

De Meek Wall-techniek is door Prof. Dr. R.W. Kreis (emeritus hoogleraar Brandwondgeneeskunde en voormalig chirurg van het Brandwondencentrum Beverwijk) in samenwerking met de firma Humeca vernieuwd op de markt gebracht. Het eerste prototype werd in 1954 door Dr. Meek ontwikkeld. De Meek Wall wordt momenteel in brandwondencentra over de hele wereld met succes gebruikt.

POSAS-methode
Bij het Brandwondencentrum Beverwijk maken we bij de beoordeling van littekens gebruik van de POSAS-methode. Deze is op het Brandwondencentrum is ontwikkeld door Prof. Dr. Paul van Zuijlen. POSAS staat voor ‘Patiënt and Observer Scar Assesment Scale’. Bij deze methode geven zowel de patiënt als de arts een oordeel over onder andere de roodheid, jeuk, zwelling, bobbeligheid en pijn van littekens. De werkwijze staat uitgebreid voor professionals beschreven op www.posas.org. Landen als de Verenigde Staten, Australië, China, Filippijnen, Brazilië, Japans, Zweden, Korea, Canada en Frankrijk maken inmiddels gebruik van deze methode. In Groot Brittannië geldt de schaal inmiddels als standaard voor de beoordeling van littekens.

Samenwerkingen

Vanwege de voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering van de topklinische zorg voor brandwondpatiënten, werkt Brandwondencentrum Beverwijk samen met verschillende organisaties en stichtingen op het gebied van brandwonden. Of het nu gaat om onderzoek, belangenbehartiging of kennisoverdracht; mede door deze samenwerkingen, scoort Nederland internationaal gezien hoge ogen als het gaat om onze nationale kennis en expertise in de brandwondenzorg. Brandwondendeskundigen van Brandwondencentrum Beverwijk bezoeken regelmatig buitenlandse brandwondencentra of geven lezingen op internationale congressen, zoals The European Burns Association Congres.

 • De Nederlandse Brandwondenstichting zamelt geld in voor preventie van brandwonden, onderzoek naar brandwondbehandeling en voor de zorg en behandeling van mensen met brandwonden. De Nederlandse Brandwondenstichting is gevestigd in Beverwijk en in 1971 opgericht door voormalig hoofd van Brandwondencentrum Beverwijk, Prof. Dr. R.P. Hermans.
  Het bedrag dat de Nederlandse Brandwondenstichting besteedt aan onderzoek is fors en een deel van dat onderzoek wordt in het Brandwondencentrum Beverwijk uitgevoerd. Op de website van de Nederlandse Brandwondenstichting vindt u een overzicht van het brandwondenonderzoek dat de stichting financiert.
 • De Nederlandse Vereniging Voor Brandwondenzorg is de ledenvereniging voor professionals in de brandwondenzorg. De vereniging heeft als doel om het contact te bevorderen tussen mensen die betrokken zijn bij de behandeling van brandwondpatiënten. Dat doet de vereniging door het organiseren van vergaderingen, de ondersteuning van publicaties en het onderhouden van contact met verwante binnen- en buitenlandse verenigingen.
 • De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) is hét nationale kenniscentrum op het gebied van brandwondenonderzoek en brandwondenzorg. Internationaal staat de VSBN bekend als The Association of Dutch Burn Centers (ADBC). Brandwondencentrum Beverwijk, Groningen en Rotterdam werken binnen de VSBN samen aan onderzoek, educatie en training met de centrale doelstellingen: het verbeteren van de behandeling van brandwondpatiënten, het verhogen van de kwaliteit van brandwondenonderzoek, het uitbreiden van de kennis over brandwondenzorg en patiënten en tot slot het implementeren van resultaten uit preklinisch onderzoek in de centra.
 • Stichting Kind en Brandwond is in 1990 opgericht door leden van Brandwondencentrum Beverwijk. Samen met de drie Nederlandse brandwondencentra en andere brandwondenzorgverleners zet de stichting zich vrijwillig in om het lot van kinderen met brandwonden te verbeteren. Kinderen met brandwonden hebben een ingrijpend ongeval meegemaakt. Na de schok van het ongeluk volgt vaak een langdurige en pijnlijke behandeling. En nadat de wonden eenmaal zijn genezen, blijven er meestal zichtbare littekens achter. Ziekenhuizen en brandwondencentra bieden optimale medische verzorging. Maar buiten het ziekenhuis kan, en moet er meer gebeuren voordat deze kinderen weer zichzelf zijn. Stichting Kind en Brandwond doet dit onder meer door de organisatie van vakantieweken en jaarlijkse gezinsdagen voor kinderen, tieners en jongeren met brandwonden en het kindvriendelijk inrichten van ruimtes in brandwondencentra. Daarnaast zorgt ze voor voorlichtingsmateriaal en speciaal ontwikkeld oefen- en spelmateriaal. Tevens ondersteunt Stichting Kind en Brandwond de Kiwanishuizen voor ouders van opgenomen kinderen in Brandwondencentrum Beverwijk en Groningen.
 • Stichting Brandwonden Research Instituut is een onafhankelijk instituut opgericht door Prof. Dr. Robert Kreis (voormalig chirurg Brandwondencentrum Beverwijk). Stichting Brandwonden Research Instituut initieert onderzoek waarvoor (nog) geen reguliere fondsen ter beschikking staan, maar het belang van het onderzoek toch noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast ondersteunt de stichting proefschriften op het gebied van brandwondenzorg.
 • Euro Skin Bank in Beverwijk is de belangrijkste leverancier van donorhuid in Europa, opgericht in 1976 als de Nationale Huidbank van de Nederlandse Brandwondenstichting. De Euro Skin Bank is tot vandaag de dag nog altijd nauw verbonden aan de Nederlandse Brandwondenstichting. De huidbank bewerkt en bewaart donorhuid en stelt dit ter beschikking aan organisaties die donorhuid voor wondbehandeling nodig hebben. Brandwondencentrum Beverwijk is een belangrijke afnemer van donorhuid van de Euro Skin Bank. The European Burns Association (www.euroburn.org) is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de preventie van brandwonden en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van brandwondenzorg. Daarnaast zorgt de organisatie voor een goede samenwerking en kennisoverdracht tussen de Europese brandwondencentra met als doel om medische specialisten, onderzoekers, paramedici, verpleegkundigen en andere zorgverleners met elkaar in gesprek te brengen over de complexiteit van de behandeling van brandwonden in de breedste zin.
 • The International Society for Burn Injuries (opgericht in 1960 in de Verenigde Staten) is een non-profit organisatie die zich net als zijn Europese ‘zusje’ The European Burn Association, inzet voor de preventie van brandwonden en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van brandwondenzorg. Maar dan op globaal niveau. The International Society for Burn Injuries brengt wereldwijd medische specialisten en onderzoekers op het gebied van brandwonden bij elkaar om van elkaars expertise te leren.

Het team

Hoogleraren
Aan Brandwondencentrum Beverwijk zijn maar liefst drie hoogleraren verbonden. Voor een relatief klein centrum is dit bijzonder, tegelijkertijd past dit in de expertiserol die Brandwondencentrum Beverwijk zowel nationaal als internationaal vaak vervult.

Prof. Dr. Esther Middelkoop
Bijzondere hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing aan het Amsterdam UMC en directeur van de VSBN.

Prof. Dr. Paul van Zuijlen
Bijzonder hoogleraar brandwondgeneeskunde aan het Amsterdam UMC en plastisch chirurg Brandwondencentrum Beverwijk.

Prof. Dr. Roelf Breederveld
Bijzonder hoogleraar acute brandwondengeneeskunde aan het LUMC en trauma chirurg Brandwondencentrum Beverwijk.

Promovendi
Promotieonderzoek bij het Brandwondencentrum Beverwijk

Kim Gardien, arts-onderzoeker, doet haar promotieonderzoek op de afdeling Plastische-, Reconstructieve- en Handchirurgie van het Amsterdam UMC en het Brandwondencentrum in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Haar onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het ‘European Union Seventh Network Programme’. De titel van het Europese project is ‘Euroskingraft’: A novel generation of skin substitutes to clinically treat a broad spectrum of severe skin defects. Haar promotor is Prof. dr. E. Middelkoop.

Mariëlle Jaspers, arts-onderzoeker vanuit VSBN, doet haar promotieonderzoek op het Brandwondencentrum in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Haar onderzoek richt zicht op twee projecten: het in beeld brengen van de bloedvoorziening van brandwonden en littekens (het “Imaging Vascularisation Project”) en de ontwikkeling van littekens na vettransplantatie. Ze wordt begeleid door haar promotor, Prof. dr. P. van Zuijlen.

Roos Marck, arts onderzoeker vanuit de VSBN, doet haar promotieonderzoek op het Brandwondencentrum in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Haar onderzoek richt zicht op de toepassing van plaatjesrijk plasma (PRP) bij brandwonden. Ze wordt begeleid door haar promotor Prof. dr. E. Middelkoop.

Carlijn Stekelenburg, arts-onderzoeker vanuit VSBN, doet haar promotieonderzoek op het Brandwondencentrum in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Haar onderzoek richt zicht op nieuwe behandelmethodes voor littekens na brandwonden (perforator studie). Ze wordt begeleid door haar promotor Prof. dr. P. van Zuijlen.

Zjir Rashaan, arts-onderzoeker, doet zijn promotieonderzoek op de afdeling Heelkunde van het LUMC en het Brandwondencentrum in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Zijn onderzoek richt zich op de evaluatie en behandeling van brandwonden. Hij wordt begeleid door zijn promotor Prof. dr. R.S Breederveld.

Reeds gepromoveerde medische specialisten aan Brandwondencentrum Beverwijk:

 • Martijn van de Wal, arts-onderzoeker – Beoordeling van (brandwonden) littekens
 • Jos Vloemans, brandwondenarts Brandwondenbehandeling bij kinderen
 • Alette de Jong, verpleegkundig onderzoeker Pijnbehandeling bij kinderen met brandwonden
 • Pauline Verhaegen, plastisch chirurg in opleiding – Skin Stretching
 • Monica Bloemen, arts-onderzoeker VSBN – Toepassing kunsthuid

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Kreisprijs

Tweejaarlijks reikt het Brandwondencentrum Beverwijk de Kreisprijs uit aan de beste brandwondenonderzoeker om onderzoek naar brandwonden te stimuleren.. De prijs is vernoemd naar prof. dr. Robert Kreis, die zich 32 jaar als chirurg heeft ingezet in de brandwondenzorg. Hij was 10 jaar lang vanuit het RKZ hoogleraar brandwondengeneeskunde aan het Amsterdam UMC. Een jury , inclusief Robert Kreis, is samengesteld vanuit de drie brandwondencentra in Nederland. De jury nomineert drie kandidaten uit de inzendingen. Deze genomineerden houden een presentatie, waarna de jury ter plaatse beslist wie zich winnaar van de Kreisprijs mag noemen. De winnaar ontvangt een bedrag van 3.000 euro (2de plaats 1.000 euro en 3de plaats 500 euro). Het bedrag is bestemd voor verder onderzoek naar brandwonden.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk