Bezoekregels

Om het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen, gelden de volgende regels:

 

  • U houdt zich aan de bezoektijden en het aantal bezoekers per patiënt.
  • U gaat respectvol om met medewerkers, patiënt en ander bezoek.
  • In geval van calamiteiten volgt u direct de aanwijzingen van personeel, politie en brandweer op.

 

Het is niet toegestaan:

  • zonder geldige reden aanwezig te zijn;
  • verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag ten toon te spreiden;
  • binnen het RKZ te roken, met uitzondering van de daartoe aangewezen ruimte;
  • alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen te gebruiken;
  • wapens, van elk soort, bij u te dragen;
  • zonder toestemming van (de Raad van Bestuur van) het ziekenhuis te fotograferen en/of filmopnames te maken. Dit geldt ook voor foto en/of filmopnames met uw mobiele telefoon.

 

Deze regels gelden zowel in het ziekenhuis als op het gehele terrein van het ziekenhuis. Bij het niet naleven van deze regels kan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis u de toegang tot het ziekenhuis en/of het terrein van het ziekenhuis ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet het ziekenhuis aangifte bij de politie.

 

In het ziekenhuis waken camera's over uw en onze eigendommen. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Paginaopties: