Gevolgen van de (behandeling van) borstkanker

Als de patient na een succesvolle behandeling is genezen, zijn er soms wel blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is dan belangrijk. Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patient. Iedere patient moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologisch fysiotherapeut behandelt voorkomende klachten, ondersteunt en coacht de oncologische patient.

www.oncofysiomk.nl

 

U kunt meer lezen over de late gevolgen van borstkanker op de website van de borstkankervereniging nederland (BVN).

 

Hulp bij werken met of na borstkanker

Werken nadat iemand behandeld is aan kanker, kan dat? Jazeker, in veel gevallen wel. Het wordt zelfs steeds vanzelfsprekender. Dit is o.a. het gevolg van de sterk verbeterde behandelingen van deze ziekte. Kanker is tegenwoordig een van de meest voorkomende chronische aandoeningen. Na behandeling gaan veel patienten weer aan het werk. Het Rode Kruis Ziekenhuis en Zorg van de Zaak werken hierbij samen. Onze kennis over de ziekte, het herstel en re-integratie zetten wij gezamenlijk in. Onze in kanker gespecialiseerde bedrijfsarts is hier speciaal voor opgeleid en is ook goed op de hoogte van de rechten en plichten van de patient.

 

Op elk moment in de behandeling kunt u vragen aan uw huisarts of medisch specialist of zij u willen doorverwijzen naar ons spreekuur Kanker en Werk. Ook uw eigen bedrijfsarts kunt u hiernaar vragen. U kunt uw vragen over werken bij kanker ook direct aan ons stellen via polikanker&werk@rkz.nl  

Paginaopties: