Apotheek

Contact

Poliklinische Apotheek RKZ
T 0251 265370

CENTRALE HAL (BEGANE GROND)

Maandag 08.30u-18.00 uur
Dinsdag 08.30u-21.00 uur
Woensdag 08.30-18.00 uur
Donderdag 08.30u-18.00 uur
Vrijdag 08.30u-18.00 uur
Zaterdag 08.30u-17.00 uur

E-mail
Algemene vragen: poliapotheek@rkz.nl
Recepten doorsturen: recepten@rkz.nl

Dienstapotheek

Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden:

T 0251 783840

TUSSEN HOOFDINGANG EN RECEPTIE (LINKS)

Apotheekmedewerkers weten precies hoe u medicijnen moet gebruiken en geven u graag advies. Wij controleren van alle recepten de doseringen, de veiligheid en het gebruik in combinatie met andere medicijnen. Zo nodig overleggen wij met uw behandelend arts.

Mevrouw Jansen, 69 jaar oud, is met spoed naar de afdeling Intensive Care gebracht. Ze kreeg tijdens haar operatie een complicatie. De IC-arts vraagt de ziekenhuisapotheker meteen om overleg. Ze bespreken samen met welke medicijnen mevrouw Jansen optimaal te behandelen is. Zo krijgt ze vanaf nu andere antibiotica omdat de lever van mevrouw Jansen opeens een stuk minder goed werkt. De ziekenhuisapotheker houdt de dagen erna in de gaten of de verschillende medicijnen goed werken. Zo nodig past de ziekenhuisapotheker in overleg met de IC-arts de dosering aan. Mevrouw Jansen knapt gelukkig snel op. Ze mag de infuustherapie thuis voortzetten. De ziekenhuisapotheek zorgt voor de overdracht van de medicijnen en alle bijbehorende informatie tussen de diverse zorgverleners. De arts die de behandeling overneemt is daardoor goed op de hoogte van het actueel medicijngebruik.

De Poliklinische Apotheek RKZ en Ziekenhuisapotheek werken nauw samen in de zorg voor patiënten, van opname tot ontslag. De apothekers zijn de farmaceutisch behandelaar van patiënten die onder behandeling zijn van een of meerdere medisch specialisten, onafhankelijk van waar de patiënt zich bevindt. Dat kan zijn in het ziekenhuis of op de polikliniek, maar ook thuis of bijvoorbeeld in een verpleeghuis of in een hospice.

In de Ziekenhuisapotheek en de Poliklinische Apotheek RKZ werken onder meer apothekers en apothekersassistenten. Zij controleren alle voorgeschreven medicijnen op juistheid van het voorschrift en dosering, eventuele ongewenste combinaties van medicijnen en eventuele contra-indicaties en allergieën.

→ overzicht specialisten

De Poliklinische Apotheek RKZ vindt u in de centrale hal van het ziekenhuis. Deze apotheek is voor iedereen toegankelijk. U kunt hier terecht met een recept van uw specialist of huisarts of als u een zelfzorgmiddel wilt kopen. Lees hieronder meer informatie.

De Ziekenhuisapotheek levert medicijnen en farmaceutische zorg aan patiënten die zijn opgenomen in het RKZ. De apotheek zorgt er voor dat medicijnen veilig voorgeschreven, afgeleverd en toegediend worden. Lees hieronder meer informatie.

Toestemming voor inzage in medicatiegebruik

Om de veiligheid te vergroten kunnen patiënten bij de eigen apotheek een formulier invullen om andere zorgverleners toestemming te geven om hun medicijngebruik in te zien. Wij kunnen dan bij uw bezoek aan het RKZ inzien welke medicijnen u gebruikt. U kunt bij uw eigen apotheek het toestemmingsformulier invullen. Online toestemming geven kan via www.ikgeeftoestemming.nl. Met name bij een onverwachte ziekenhuisopname kan snelle inzage in medicijngebruik complicaties voorkomen!

De Poliklinische Apotheek RKZ

De Poliklinische Apotheek RKZ

De Poliklinische Apotheek is geopend tijdens kantoortijden, op dinsdagavond tot 21:00 uur en op zaterdag tussen 08:30 en 17:00 uur. Hier kunt u terecht voor medicijnen als u een recept van uw specialist heeft gekregen. Dit kan direct na uw bezoek aan de polikliniek, dagbehandeling, of na ontslag uit het ziekenhuis. U kunt hier ook met een recept van de huisarts terecht of als u een vraag heeft. De apotheek is voor iedereen toegankelijk. Ook bezoekers, buurtbewoners en medewerkers van het RKZ zijn van harte welkom.

Het ruime assortiment medicijnen van de Poliklinische Apotheek is afgestemd op de specialistische zorg van ons ziekenhuis. Daarnaast zijn er hulpmiddelen verkrijgbaar zoals verbandartikelen en zelfzorgmiddelen zoals pijnstillers, neusdruppels en zalven.

Medicijnengebruik kan allerlei vragen oproepen. Bijvoorbeeld over combinaties van medicijnen, bijwerkingen of over eventuele alternatieven. Het antwoord staat niet altijd in de bijsluiter. U kunt met uw vragen terecht bij onze apotheek. De apotheker of apothekersassistent kan u een persoonlijk advies geven. U kunt uw vraag aan de balie stellen, telefonisch of een afspraak maken met de apotheker.

De Poliklinische Apotheek maakt gebruik van BeterDichtbij. Zo kunt u laagdrempelig en op een veilige manier vragen stellen aan de apotheek en herhaalmedicijnen bestellen. Lees hier meer over BeterDichtbij in het RKZ

Inschrijven en herhaalrecepten

Wilt u zich inschrijven als vaste patiënt? Hieronder vindt u het formulier voor inschrijving bij de poliklinische apotheek van het RKZ.

→ Inschrijfformulier poliklinische apotheek RKZ

Bent u vaste patiënt en wilt u gebruik maken van onze herhaalservice? Hieronder vindt u het formulier voor de aanvraag van de herhaalservice.

→ Aanvraagformulier herhaalservice poliklinische apotheek RKZ

U kunt de formulieren printen, invullen en opsturen per post naar:

Poliklinische Apotheek RKZ
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk

Privacy

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw privacy. Wilt u liever even apart met de apotheker of apothekersassistent overleggen of wilt u meer informatie over uw medicijn, dan bent u welkom in onze spreekkamer.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verlenen van farmaceutische zorg en de adminstratie daarvan.

Kosten

De Poliklinische Apotheek heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor medicijnen, hulpmiddelen en dieetvoeding. De medicijnen die uw verzekeraar vergoedt, declareren wij direct bij uw zorgverzekeraar. U hoeft deze dus niet eerst zelf te betalen. Als u uw eigen risico nog niet heeft verbruikt, krijgt u een rekening van de zorgverzekeraar. Dit bedrag dient u dan zelf te betalen. Geneesmiddelen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, moet u vanzelfsprekend ook zelf betalen. Dit kan contant of per pin in de Poliklinische Apotheek.

Voor onze dienstverlening gelden de leveringsvoorwaarden van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie).

De Ziekenhuisapotheek

 

De Ziekenhuisapotheek

We zorgen ervoor dat de juiste medicijnen in de juiste dosering, op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar zijn. We maken de medicijnen beschikbaar in een vorm die patiënt en zorgverlener gemakkelijk en veilig kunnen gebruiken. Indien gewenst maken wij het medicijn op maat.

De Ziekenhuisapotheek bereidt ook bijzondere medicijnen, waaronder alle cytostatica (chemokuren) voor oncologiepatiënten, parenterale voeding voor patiënten die tijdelijk niet kunnen eten, bijzondere medicijnen voor individuele patiënten of kinderen en medicijnen die als injectie worden toegediend.

We geven informatie op maat, volgen de effecten van de behandeling met medicijnen en passen de behandeling zo nodig aan in afstemming met de behandelend arts. Wij houden nauw contact met de patiënt en de andere zorgverleners van de patiënt. We zorgen samen met de andere zorgverleners dat het medicijndossier van de patiënt op orde is.

Een ziekenhuisopname

Voorafgaand aan uw opname

Voor uw ziekenhuisopname volgt een medicijnencheck. Bij de medicijnencheck bespreekt de apothekersassistent de medicijnen die thuis gebruikt worden. Hiervoor nemen wij telefonisch contact met u op, voor uw opname in het ziekenhuis. Belangrijk is dat u de medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld bij de drogist) en regelmatig worden gebruikt ook meldt in dit gesprek. De apothekersassistent in het RKZ legt het medicijngebruik vast in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Patiënten die met spoed worden opgenomen, krijgen een medicijnencheck op de Spoedeisende Hulp of op de Acute Opname Afdeling.

De opname

Patiënten nemen alle medicijnen die zij thuis gebruiken mee naar het ziekenhuis (liefst in de originele verpakking). Dit geldt ook voor medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld bij de drogist) en regelmatig worden gebruikt. Tijdens de ziekenhuisopname worden bijna alle medicijnen vanuit de ziekenhuisapotheek verstrekt. Soms kunnen de medicijnen van thuis worden doorgebruikt in het ziekenhuis (om verspilling te voorkomen). Het gaat dan bijvoorbeeld om insuline, oogdruppels, crèmes of zalven, inhalatiemedicatie, orale anticonceptie (de ‘pil’), hiv-medicatie, medicijnen voor een medicijnenonderzoek en homeopathische of kruidenmedicijnen. Als tijdens de ziekenhuisopname aanvulling nodig is voor deze medicijnen, regelt de ziekenhuisapotheek dit meestal.

Vaak krijgt u in het ziekenhuis andere medicijnen dan u gewend was. Heeft u tijdens de ziekenhuisopname vragen hierover? Stel deze dan aan de verpleegkundige of arts. Zo nodig overleggen deze zorgverleners met de apothekersassistent of de apotheker van de Ziekenhuisapotheek.

Bij vertrek uit het ziekenhuis

Patiënten krijgen bij vertrek uit het ziekenhuis een Actueel Medicatie Overzicht mee. Dit overzicht gaat ook naar de huisarts en/of specialist Ouderengeneeskunde en uw eigen apotheek.

Na uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan de Spoedpost, kunt u uw medicijnen ophalen bij de poliklinische apotheek in de hal van het ziekenhuis op de begane grond (of bij een apotheek van uw eigen keuze). Ophalen bij de poliklinische apotheek heeft voor u als voordeel dat u uw medicijnen direct mee naar huis kunt nemen.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk