Afdeling

Hoogstaande zorg voor mensen met kanker. Dat is wat wij in het RKZ willen leveren. Dit betekent niet alleen zorg dragen voor een optimale medische behandeling. Maar ook voor het realiseren van een zorgomgeving, waarin open wordt gecommuniceerd en u zich als patiënt in veilige handen voelt.

Samenwerking 

Bij de behandeling van kanker moeten vrijwel altijd behandelaren van verschillende disciplines samenwerken: de multidisciplinaire aanpak. Zo werkt de internist bijvoorbeeld samen met de chirurg, of met de longarts. Wie met wie samenwerkt is afhankelijk van het ziektebeeld en de soort behandeling

 

Voor optimale zorg en behandeling moet de samenwerking tussen alle betrokkenen soepel verlopen. Hoe zorgen we daarvoor?

Lees verderzorg voor kwaliteit