Dieptebeoordeling van een brandwond

De terminologie van diepte van brandwonden wisselt, waarbij 'graden', epidermaal en dermaal door elkaar gebruikt worden.

 

Bij de dieptebeoordeling van een brandwond moet men zich realiseren dat een brandwond dynamisch en heterogeen is.

 

Met heterogeniciteit van een brandwond wordt bedoeld dat een brandwond nooit één diepte heeft maar dat in een wond verschillende dieptes voorkomen. Daarom is het bij het klinisch onderzoek van belang dat de hele wond wordt geïnspecteerd en gepalpeerd.

 

De diepte is veranderlijk in de tijd en afhankelijk van de al of niet toegepaste behandeling zowel lokaal als systemisch. Bovendien is ook de algehele klinische toestand van de patiënt van belang. In de loop van de behandeling kan ten gevolge van perifere circulatiestoornissen, uitdroging van de wond, infectie en mechanische beschadiging een tweedegraads verbranding ‘verdiepen' tot een derdegraads huiddefect. (Lees: 'Indeling in graden')

 

De diepte van een brandwond wordt beoordeeld met behulp van de anamnese en het klinisch onderzoek die elk uit 5 punten bestaan 3.

Paginaopties: