Vloeistofresuscitatie

In het stroomschema hieronder wordt beschreven welke patiënten behandeld dienen te worden met vloeistofresuscitatie, voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast worden de te prefereren vochtoplossing, methode voor volumeberekening en methode van monitoring beschreven. 

Paginaopties: