Vervolg internationaal researchcentrum

Mede dankzij onderzoek, is de overlevingskans van een brandwondenpatiënt over de jaren enorm toegenomen. Met het verbeteren van de overleving van brandwondenslachtoffers is het accent voor brandwondenonderzoek de laatste jaren verschoven van de verbetering van de overlevingskans naar verbetering van de kwaliteit van leven. Hiermee hangt de kwaliteit van het uiteindelijke litteken nauw samen.

 

Gestreefd wordt naar littekenloze genezing, en 100 procent functie van de genezen huid. Helaas is dat nog niet in alle gevallen haalbaar: diepe brandwonden laten helaas nog steeds zichtbare en onzichtbare littekens achter.

Overleving van brandwondenpatiënten uit verschillende leeftijdsgroepen opgenomen in het brandwondencentrum Beverwijk sinds de oprichting van het centrum in 1974.

Paginaopties: