Totaal Verband Lichaamsoppervlak (TVLO)

Om een inschatting te maken van het Totaal Verband Lichaamsoppervlak (TVLO) worden verschillende methoden gebruikt.

 

In het stroomschema hieronder is dit samengevat.

Hand van een patiënt

De volledige hand van de patiënt met 5 gesloten vingers is gelijk aan 1%.

Paginaopties: