Primaire opvang

Eerste opvang van een brandwondpatiënt gebeurt volgens de richtlijnen van ATLS (Advanced Trauma Life Support) en EMSB (Emergency Management Severe Burns) A  (Airway) Luchtweg vrijwaren met cervicale wervelkolom bescherming

B  (Breathing and Ventilation) Beademen en ventileren                       

C  (Circulation) Circulatie                                                                          

D  (Disability) Neurologisch onderzoek                                               

(Exposure) Ontkleden van de patiënt en omgevingsomstandigheden   

(Fluid resuscitation) Vocht resuscitatie

Aanvullend onderzoek

Paginaopties: