Enquete digitale nieuwsbrief RKZ

Vragen over de nieuwsbrief *

1. Beantwoordt de nieuwsbrief aan uw verwachtingen? *

ja
nee

2. Welk cijfer geeft u de nieuwsbrief? *

Kies uit een cijfer van 1 tot 10: 1 is de laagste en 10 is de hoogste waardering.
 
Vraag/stelling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cijfer  

3. U ontvangt de nieuwsbrief nu ongeveer één keer per twee maanden (zo'n zes keer per jaar). Hoe vindt u dit? *

keuzeantwoord
Prima.
Liever vaker.
Liever minder vaak.

4. Wat vindt u van de verschillende soorten berichten? *

 
Vraag/stelling Heel interessant Tamelijk interessant Weet niet/geen mending Niet zo interessant Helemaal niet interessant
Over de organisatie van het RKZ  
Over aandoeningen en behandelingen
Over medische wetenschap en innovatie
Over evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten
Over kwaliteit (bijv. keurmerken en prijzen)
Over praktische zaken (bijv. een afspraak maken)

5. Mist u iets in de nieuwsbrief?

6. Wilt u verder nog iets opmerken over de nieuwsbrief?

7. We willen de nieuwsbrief zo goed mogelijk afstemmen op de lezers. De volgende drie vragen gaan daarom over u persoonlijk, maar de antwoorden zijn volledig anoniem. U bent: *

keuzeantwoord
man
vrouw

8. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

keuzeantwoord
16-29 jaar
30-44 jaar
45-64 jaar
65 jaar of ouder

9. Vanuit welk gezichtspunt bent u geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Vanuit dat van een:

Meerdere antwoorden zijn mogelijk:
keuzeantwoord
patiënt/cliënt
familielid of bekende/vriend van patiënt/cliënt
omwonende
huisarts of andere verwijzende zorgverlener
student/scholier
onderzoeker
medewerker/arts RKZ
medewerker/arts andere zorginstelling/ziekenhuis
algemeen geïnteresseerde
anders namelijk, 

Antispam vraag

Om spam te voorkomen vragen wij u het volgende:
Type het getal twaalf in cijfers:

Paginaopties: