Onze specialisten

A. Boekelaar

Nazorgverpleegkundige

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

1987

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Als nazorgverpleegkundige begeleid ik patiënten en familieleden tijdens hun verblijf in Brandwondencentrum Beverwijk. Tegen de tijd dat iemand met ontslag gaat, zorg ik voor al het regelwerk, zoals de aanvraag van thuiszorg en verpleeghuis.

 

Daarnaast geef ik praktische hulp. Ik zorg bijvoorbeeld voor het verbandmateriaal dat mensen thuis nodig hebben. Ik voorzie patiënten van informatie over littekenvorming en dergelijke, zodat ze weten wat hen thuis te wachten staat.

 

Na ontslag houd ik telefonisch contact met de patiënten en familie en begeleid ik hen verder op de polikliniek. Patiënten benaderen mij met allerlei vragen en problemen. Tevens werk ik als freelancer voor de Brandwondenstichting. In die functie organiseer ik lotgenotenactiviteiten.

Onderzoek/deelname relevante projecten

 • Voor de Vereniging van Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN) verzamel ik data voor psychosociaal, verpleegkundig en medisch onderzoek.
 • Ik ben lid van PAM, de paramedische commissie van de European Burns Association.

Persoonlijke drijfveer

‘Ik sta soms jarenlang, vanaf de opname, aan de zijlijn van het leven van een brandwondpatiënt. Omdat ik op deze manier betrokken ben, kan ik iets betekenen voor de patiënten. Ik vind dat ik een heel mooie baan heb!

J. Borst

Handtherapeut en Ergotherapeut

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

2015

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Sinds 2015 ben ik werkzaam als handtherapeut/ergotherapeut in het Rode Kruis Ziekenhuis. Eind 2016 ben ik tevens werkzaam als Ergo- en handtherapeut op het Brandwondencentrum Beverwijk.

 

Voor die tijd heb ik als Ergotherapeut in de volwassenenrevalidatie gewerkt voor een eerstelijns praktijk in Noord Holland.

 

Aandachtsgebieden

 • Handtherapie
 • Revalidatie na brandwonden zowel klinisch als poliklinisch, littekenbehandeling en onderzoek

Onderzoek/deelname relevante projecten

Publicatie

 • Borst, J. M., Frings-Dresen, M. H., & Sluiter, J. K. (2016). Prevalence and incidence of mental health problems among Dutch medical students and the study-related and personal risk factors: a longitudinal study. International journal of adolescent medicine and health, 28(4), 349-355.

 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Handtherapie

Mw. drs. K. Gardien

Brandwondenarts

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

2012

Onderzoek/deelname relevante projecten

Mw. Gardien is bij het Brandwondencentrum begonnen als arts-onderzoeker met een klinisch onderzoekstraject gebaseerd op 'Aspects of regenerative medicine in burn treatment'.

 

Aandachtsgebieden

 • Brandwondenchirurgie
 • Complexe wonden behandeling
 • Commissie Kindermishandeling en Volwassenengeweld

Drs. J. Goede

Kinder- en jeugdpsycholoog

Mw. drs. S. Hammink

Klinisch Psycholoog & Psychotherapeut

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Mw. drs. Hammink is sinds augustus 2016 werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Opleiding

Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam Psychotherapeut, Rino Amsterdam Klinisch Psycholoog

 

Lidmaatschap beroepsverenigingen

 • Supervisor NVP
 • Supervisor groepstherapie
 • Erkend systeemtherapeut
 • Senior schematherapeut
 • Ingeschreven bij de Vereniging voor EMDR
 • Werkzaam bij Rino Amsterdam als hoofddocent

Drs. N. Jelsma

Revalidatiearts

A. de Jong, RN PhD

Verpleegkundig onderzoeker

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

1984

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Pijn is een groot probleem in de brandwondenzorg en heeft veel onwenselijke gevolgen. Verpleegkundigen ervaren dagelijks dat patiënten met brandwonden pijn hebben en stellen zich daarbij de vraag hoe pijn adequaat beoordeeld kan worden opdat optimale behandeling ingezet kan worden. Onderzoek op het gebied van de brandwondverpleegkunde kan de kwaliteit van de verpleegkundige zorg verhogen.

 

Mijn onderzoek levert een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing voor het vaststellen van pijn bij kinderen en volwassenen met brandwonden. Naast het vaststellen van pijn houd ik mij bezig met vraagstukken rondom niet-farmacologische interventies.

Persoonlijke drijfveer

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verpleegkunde en zorg-gerelateerde aspecten bevorderden de kwaliteit van de zorg voor mensen met brandwonden. Na het voltooien van de studie Verplegingswetenschappen heb ik mij beziggehouden met vraagstukken rondom pijn bij patiënten met brandwonden. Door de ontwikkelde kennis kan een bijdrage geleverd worden aan betere mogelijkheden voor pijnbestrijding doordat verpleegkundigen beter in staat zijn de pijn adequaat te signaleren en te adresseren. De wetenschappelijk ontwikkelde kennis biedt mogelijkheden voor toepassing in de dagelijkse praktijk en vindt zijn weg via wetenschappelijke publicaties en presentaties op nationale en internationale congressen.

Drs. P.H.A.F. Nagel

Chirurg

Dr.ir. A. Pijpe

Onderzoekscoördinator

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Mw. A. Pijpe is onderzoekscoördinator in het Brandwondencentrum Beverwijk.

Drs. D. Roodbergen

Brandwondenarts

Drs. C. Ros

Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

Januari 2000

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

 • De behandeling en begeleiding van patiënten en familieleden tijdens zowel de klinische als de poliklinische fase
 • Begeleiding van het team
 • Scholing verpleegkundigen

Persoonlijke drijfveer

‘Ik vind de multidisciplinaire benadering en intensieve samenwerking met collega's in het belang van de patiënt heel bijzonder. Ik krijg veel te maken met de relatie tussen lichamelijk lijden en psychische klachten. Het blijft boeiend om de aanwezige veerkracht van mensen onder toch vaak hele nare omstandigheden te mogen meemaken.’

S. Smit

Diëtist

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

Maart 2013

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Ik bepaal de voedingsbehoefte van brandwondenpatiënten met een TVLO percentage hoger dan 10% (verhoogde behoefte aan calorieën en eiwitten). Ook bepaal ik de voedingswaarde bij sondevoeding, zoals bij geïntubeerde patiënten of bij (verwachte) voedingsproblemen gelaatsverbrandingen.

 

Samen met verpleging en voedingsassistenten stem ik het voedingsbeleid voor een brandwond patiënt op (sondevoeding/orale voeding).

Persoonlijke drijfveer

Ik ben een radar binnen de verschillende fasen van de behandeling en het herstel van de brandwondenpatiënt. Ik werk hierbij met verschillende disciplines samen. Voor een goed herstel voor de genezing van brandwonden is naast de medische behandeling ook een juiste voeding belangrijk. Extra eiwitten en calorieën zijn nodig voor de genezing van de brandwonden en beperking van verlies van spiermassa en gewicht zodat het herstel zo optimaal mogelijk kan verlopen.

Hoeveel er aan eiwitten en calorieën nodig zijn, wordt per patiënt afgestemd. Door middel van eiwitrijke tussendoortjes zoals bijvoorbeeld een drinkvoeding wordt er voor een adequaat aanbod gezorgd. Wanneer het onvoldoende lukt om te eten en te drinken kan het tijdelijk noodzakelijk (extra) te voeden met sondevoeding via een slangetje door de neus naar de maag of direct in de maag.’

K. Stoker

Kinderbrandwonden verpleegkundige

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

1984

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

 • Bestuurslid stichting Kind en Brandwond
 • Werkgroeplid meerdaagse activiteiten
 • Werkgroeplid kinderinformatiedossier
 • Staflid kindervakantieweek
 • Bestuurslid Kiwanishuis
 • Vrijwilliger Kiwanishuis
 • Terug naar school project
 • Medewerkster brandwondeninformatielijn

Persoonlijke drijfveer

'Als een kind brandwonden oploopt heeft dit enorm veel gevolgen voor het patientje zelf maar ook voor de naaste omgeving. Allereerst volgt een ziekenhuisopname met medische handelingen die moeten gebeuren. Ouders voelen zich in die situatie vaak machteloos en schuldig.


Belangrijk is dat een ontslag goed voorbereid wordt. Het kind moet in veel gevallen regelmatig terugkomen op het littekenspreekuur, het is dan voor het kind en de ouders heel belangrijk dat er ook tijd is voor een gesprek over hoe het gaat op school en thuis.


De eerste keer dat een kind na de ziekenhuisopname weer naar school gaat, of in een latere fase als er veel vragen zijn, begeleid ik de kinderen met het terug-naar-school project. Ook ga ik als vrijwilliger mee met de vakantieweek voor kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar. Een waardevolle aanvulling op mijn werk in het Brandwondencentrum.'

Mw. M. Stoop

Research-verpleegkundige

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Mw. M. Stoop is research-verpleegkundige in het Brandwondencentrum Beverwijk.

Drs. T. van Trier

Plastisch Chirurg

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

1994

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Plastische en reconstructieve chirurgie.

Drs. A. Tromp

Psychiater

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

2010

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Als psychiater maak ik deel uit van het multidisciplinaire behandelteam van Brandwondencentrum Beverwijk. Ik werk daarin intensief samen met de brandwondenartsen, chirurgen, intensivisten, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen, brandwondenverpleegkundigen en maatschappelijk werkers.

 

Ik houd me bezig met psychiatrische diagnostiek, behandeling van comorbide (= gelijktijdig voorkomende) psychiatrische ziektebeelden en ik organiseer mede het traject voor verdere behandeling na opname op het Brandwondencentrum.

 

Naast mijn werkzaamheden op het Brandwondencentrum houd ik een poliklinisch spreekuur op de afdeling Psychiatrie van het RKZ en doe ik consulten bij Revalidatiecentrum Heliomare.

Persoonlijke drijfveer

'De intensieve samenwerking binnen het team op het Brandwondencentrum vind ik bijzonder. Alsook de bijdrage die ik kan leveren in de begeleiding van iemand die om wat voor een reden dan ook ernstige brandwonden opgelopen heeft.'

Drs. J. Vet

Anesthesioloog-Intensivist, medisch hoofd & medisch manager ICU/BWCICU

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

2000, medisch hoofd sinds 2002

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Alle intensivisten zijn betrokken bij de zorg voor Intensive Care behoeftige brandwond patiënten. Zij hebben naast hun basisspecialisme een extra postspecialistische opleiding Intensive Care doorlopen en zijn allen in het bezit van het Europese diploma voor Intensive Care Geneeskunde.

 

De intensivisten zorgen voor alle patiënten wiens vitale functies ernstig bedreigd of zelfs uitvallen zijn, en zijn zodoende gespecialiseerd in beademing, dialyse, ondersteunende medicatie en reanimatie.

 

Als de brandwonden een bedreiging voor het leven van de patiënt vormen, nemen zij de behandeling over en werken ze nauw samen met het gehele multidisciplinaire team, waaronder brandwondenartsen, chirurgen, plastisch chirurgen en psychiaters om deze patiënten hun kans op leven terug te geven.

Onderzoek/deelname relevante projecten

 • Diverse publicaties in critical handboeken (OH) gericht op brandwonden.
 • Onderwijs aan anesthesie en IC verpleegkundigen over IC en brandwonden
 • Masterclass brandwonden
 • Betrokken bij diverse onderzoeken op de IC.

Persoonlijke drijfveer

'De aard van het letsel maakt het contact met de familie en de patiënt vaak langdurig en emotioneel. Het maakt het werken op een brandwonden IC emotioneel zwaar, maar geeft daardoor ook veel voldoening. Bovendien vraagt brandwondenzorg om een echte teamprestatie!'

Dr. A. de Vries

Chirurg

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

2015

C. van Wijk

Medisch Maatschappelijk Werker

Dhr. drs. D. Wijker

Geestelijk Verzorger

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Dhr. drs. D. Wijker is sinds maart 2015 werkzaam als Geestelijk Verzorger. Voorheen was dhr. drs. D. Wijker werkzaam bij Laurens Rotterdam in de geriatrische revalidatie en in hospice Cadenza.

 

Aandachtsgebieden

 • Begeleiding van patiënten en hun naasten t.a.v. zingeving en betekenis
 • Aandacht voor ethiek, gebruik van rituelen

 

Opleidingen

 • 2014: Universiteit van Utrecht, Master Theologie & Geestelijke Verzorging

 

Lidmaatschappen

 • VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)

M. de Wit

Fysiotherapeut

Prof. P. van Zuijlen

Plastisch Chirurg

Werkzaam bij Brandwondencentrum sinds

2006

Toelichting specialisme gericht op brandwonden

Plastische en reconstructieve chirurgie.

Onderzoek/deelname relevante projecten

 • Promotieonderzoek naar de invloed van een kunsthuid op de littekenvorming bij acute brandwonden en plastische chirurgie van littekens.
 • Bijzonder hoogleraar Brandwondgeneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Persoonlijke drijfveer

'Een belangrijk deel van mijn aandacht besteed ik aan de brandwondenzorg en uitgebreide littekenreconstructies. Deze ervaring, maar ook de kennis opgedaan tijdens vele internationale werkbezoeken helpt het team om een zo mooi mogelijk resultaat te boeken. Dit geeft mij veel voldoening.'

Paginaopties: