Nationale samenwerkingen

Ten behoeve van de voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering van de topklinische zorg voor brandwond patiënten, werkt Brandwondencentrum Beverwijk samen met verschillende Nederlandse organisaties en stichtingen op het gebied van brandwonden. Of het nu gaat om onderzoek, belangenbehartiging of kennisoverdracht; mede door deze samenwerkingen, scoort Nederland internationaal gezien hoge ogen als het gaat om onze nationale kennis en expertise in de brandwondenzorg.

De Nederlandse Brandwondenstichting

De Nederlandse Brandwondenstichting zamelt geld in voor onderzoek naar brandwondbehandeling en voor de zorg en behandeling van mensen met brandwonden en de preventie ervan. De Nederlandse Brandwondenstichting is gevestigd in Beverwijk en in 1971 opgericht door voormalig hoofd van Brandwondencentrum Beverwijk, Prof. Dr. R.P. Hermans.

 

Het bedrag dat de Nederlandse Brandwondenstichting besteedt aan onderzoek is fors en een deel van dat onderzoek wordt in het Brandwondencentrum Beverwijk uitgevoerd. Op de website van de Nederlandse Brandwondenstichting vindt u een overzicht van het brandwondenonderzoek dat de stichting financiert: www.brandwondenstichting.nl.

Nederlandse Vereniging Voor Brandwondenzorg 

De Nederlandse Vereniging Voor Brandwondenzorg is de ledenvereniging voor professionals in de brandwondenzorg. De vereniging heeft als doel om het contact te bevorderen van hen die zijn betrokken bij de behandeling van brandwond patiënten door middel van het organiseren van vergaderingen, de ondersteuning van publicaties en het onderhouden van contact met verwante binnen- en buitenlandse verenigingen.

 

Meer informatie vindt u op de website: www.nvbz.nl.

Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) is hét nationale kenniscentrum op het gebied van brandwondenonderzoek en brandwondenzorg. Internationaal staat de VSBN bekend als The Association of Dutch Burn Centers (ADBC). Brandwondencentrum Beverwijk, Groningen en Rotterdam werken binnen de VSBN samen aan onderzoek, educatie en training met de centrale doelstellingen: het verbeteren van de behandeling van brandwondpatiënten, het verhogen van de kwaliteit van brandwondenonderzoek, het uitbreiden van de kennis over brandwondenzorg en –patiënten en tot slot het implementeren van resultaten uit preklinisch onderzoek in de centra.

 

Meer informatie over de VSBN vindt u op de website: www.adbc.nl.

Stichting Kind en Brandwond

Stichting Kind en Brandwond is in 1990 opgericht door leden van Brandwondencentrum Beverwijk. Samen met de drie Nederlandse brandwondencentra en andere brandwondenzorgverleners zet de stichting zich vrijwillig in om het lot van kinderen met brandwonden te verbeteren. Kinderen met brandwonden hebben een ingrijpend ongeval meegemaakt. Na de schok van het ongeluk volgt vaak een langdurige en pijnlijke behandeling. En nadat de wonden eenmaal zijn genezen, blijven er meestal zichtbare littekens achter. Ziekenhuizen en brandwondencentra bieden optimale medische verzorging. Maar buiten het ziekenhuis kan, en moet er meer gebeuren voordat deze kinderen weer zichzelf zijn.

 

Stichting Kind en Brandwond doet dit onder meer door de organisatie van vakantieweken en jaarlijkse gezinsdagen voor kinderen, tieners en jongeren met brandwonden en het kindvriendelijk inrichten van ruimtes in brandwondencentra. Daarnaast zorgt ze voor voorlichtingsmateriaal en speciaal ontwikkeld oefen- en spelmateriaal. Tevens ondersteunt Stichting Kind en Brandwond de Kiwanishuizen voor ouders van opgenomen kinderen in Brandwondencentrum Beverwijk en Groningen.

 

Meer informatie over Stichting Kind en Brandwond vindt u op de website: www.kindenbrandwond.nl.

Brandwonden Research Instituut

Stichting Brandwonden Research Instituut is een onafhankelijk instituut opgericht door Prof. Dr. Robert Kreis (voormalig chirurg Brandwondencentrum Beverwijk). Stichting Brandwonden Research Instituut initieert onderzoek waarvoor (nog) geen reguliere fondsen ter beschikking staan, maar het belang van het onderzoek toch noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast ondersteunt de stichting proefschriften op het gebied van brandwondenzorg.

 

Contactgegevens:

Stichting Brandwonden Research Instituut

Laan van Blois 179

1943 MH Beverwijk

Paginaopties: