Inzameling drukkleding voor kinderen met brandwonden in Bolivia

Het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis zamelt gebruikte drukkleding van Nederlandse patiëntjes in voor een kinderbrandwondencentrum in Cochabamba, Bolivia.

 

De dure kleding, die ervoor zorgt dat de littekenvorming minder vervelend is voor een kind, krijgt zo een nuttig, tweede leven

 

Foto: kinderen en behandelaars in Cochabamba. Rechts (met bril): Mika Hoebé.

Weinig geld

De kinderafdeling voor brandwonden in het Viedman ziekenhuis in Cochabamba, Bolivia, draait op donaties. De ouders van de kinderen met brandwonden hebben weinig of geen geld voor de behandeling. Ook de drukkleding is er duur en schaars. De focus van de behandeling ligt meer op overleven dan op nabehandeling met bijvoorbeeld drukkleding.

Initiatief

Het initiatief tot de inzameling kwam begin dit jaar uit Bolivia. Paula Gieles, ergotherapeute bij het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis, ontving een e-mail van Mika Hoebé, ook ergotherapeute en vrijwilliger in het Viedman Ziekenhuis in Cochabamba.

 

Mika beschreef de situatie en deed het verzoek tot inzameling. Paula vond het een prima idee: "Als kinderen mogen stoppen met het dragen van drukkleding beslissen zij of de ouders wat ze met de drukkleding doen. Weggooien is een optie, maar door de inzameling krijgt de drukkleding een goede bestemming."

Bruikbaar

Voorwaarde voor de verzending van de kleding die wordt ingezameld is dat ze nog net zo bruikbaar is voor de kinderen in Bolivia als dat ze was voor het Nederlandse kind dat de kleding gedragen heeft.

 

Paula Gieles ziet hier met haar collega op toe: "Mijn collega en ik kijken de kleding zelf kritisch na. De kleding moet onder andere schoon en heel zijn. Alleen wat bruikbaar is, laten we verzenden." Ook geeft zij met de kleding instructies mee voor het eventueel passend maken van de kleding.

Paginaopties: