Internationale samenwerkingen en projecten

De brandwonden- en littekenexpertise van Brandwondencentrum Beverwijk geniet internationaal hoog aanzien. Vanuit de hele wereld weten collega’s Beverwijk te vinden voor de uitwisseling van (wetenschappelijke) kennis. Andersom bezoeken brandwondendeskundigen van Brandwondencentrum Beverwijk buitenlandse brandwondencentra of geven zij lezingen op internationale congressen.

 

Zo is Brandwondencentrum Beverwijk ieder jaar aanwezig op The European Burns Association Congres. De artsen, verpleegkundigen en onderzoekers van Brandwondencentrum Beverwijk verzorgen tijdens dit congres onder meer bijdragen over verschillende vormen van brandwondenbehandeling bij kinderen, pijnbehandeling en handtherapie. Met de brandwondencentra van bijvoorbeeld Vietnam en Irak hebben de afgelopen jaren meerdere uitwisselingen plaatsgevonden, waarbij de buitenlandse brandwondenartsen vooral kwamen leren van de brandwond- en littekenbehandelingen en huidtransplantatietechnieken van Brandwondencentrum Beverwijk.

 

Brandwondencentrum Beverwijk werkt intensief samen met verschillende internationale organisaties en stichtingen op het gebied van de internationale brandwondenzorg. Zo was medisch adviseur en voormalig anesthesioloog/intensivist van Brandwondencentrum David Mackie, tot voor kort voorzitter van The International Society for Burn Injuries. Mackie is momenteel werkzaam als medisch adviseur van de Euro Skin Bank.

Euro Skin Bank

De Euro Skin Bank in Beverwijk is de belangrijkste toeleverancier van donorhuid in Europa, opgericht in 1976 als de Nationale Huidbank van de Nederlandse Brandwondenstichting. De Euro Skin Bank is tot vandaag de dag nog altijd nauw verbonden aan deNederlandse Brandwondenstichting. De huidbank bewerkt en bewaart donorhuid en stelt dit ter beschikking aan organisaties die donorhuid voor wondbehandeling nodig hebben.Brandwondencentrum Beverwijk is een belangrijke afnemer van donorhuid van de Euro Skin Bank.

 

Meer informatie over Euro Skin Bank vindt u op de website: www.eurotissuebank.nl.

European Burn Association

The European Burns Association is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de preventie van brandwonden en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van brandwondenzorg. Daarnaast zorgt de organisatie voor een goede samenwerking en kennisoverdracht tussen de Europese brandwondencentra met als doel om medische specialisten, onderzoekers, paramedici, verpleegkundigen en andere zorgverleners met elkaar in gesprek te brengen over de complexiteit van de behandeling van brandwonden in de breedste zin.

 

Meer informatie over European Burn Association vindt u op de website: www.euroburn.org.

International Society for Burn Injuries

The International Society for Burn Injuries (opgericht in 1960 in de Verenigde Staten) is een non-profit organisatie die zich net als zijn Europese ‘zusje’ The European Burn Association, inzet voor de preventie van brandwonden en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van brandwondenzorg. Maar dan op globaal niveau. The International Society for Burn Injuries brengt wereldwijd medische specialisten en onderzoekers op het gebied van brandwonden bij elkaar om van elkaars expertise te leren.

 

Meer informatie over International Society for Burn Injuries vindt u op de website: www.worldburn.org.

Paginaopties: