Internationaal researchcentrum

Onderzoekers op de kamer.

De beste zorg aan patiënten met brandwonden is alleen mogelijk door de ondersteuning van goed wetenschappelijk brandwondenonderzoek. Het onderzoek van nu maakt de behandelingen over tien jaar beter.

 

Brandwondencentrum Beverwijk levert topklinische brandwondenzorg en op het gebied van brandwondenonderzoek zijn belangrijke (internationale) doorbraken afkomstig uit het centrum. Denk aan nieuwe behandelmethoden voor littekens, skin stretching methodieken voor acute brandwonden en ontwikkelingen op het gebied van 3D printen.

Een groot deel van het Nederlandse brandwondenonderzoek vindt plaats onder de vlag van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN), een vereniging waarin de krachten van de drie Nederlandse Brandwondencentra gebundeld zijn. Deze bundeling maakt dat het patiëntgebonden onderzoek sneller en effectiever georganiseerd kan worden, en de samenwerking tussen de centra (Brandwondencentrum Beverwijk van het Rode Kruis Ziekenhuis, Maasstadziekenhuis Rotterdam en Martiniziekenhuis Groningen) verbetert.

 

Lees verder.

Paginaopties: