Inhalatieletsel

Anamnese en klinisch onderzoek tezamen leiden tot het vermoeden van inhalatieletsel. Zie hiervoor onderstaand stroomschema.

 

Paginaopties: