Ergotherapie

Het doel van ergotherapie is om mensen met een aandoening of handicap door middel van oefening en adviezen in staat te stellen zo goed mogelijk te functioneren in de eigen woon-, leef- en werkomgeving.Tijdens het verblijf in het ziekenhuis is dat al van toepassing. Het gaat met name om dagelijks terugkerende, practische vaardigheden zoals zelfverzorging, huishoudelijke taken, (vrije) tijdsbesteding, arbeid, zich verplaatsen, enzovoort. In deze folder leest u over Ergotherapie in het RKZ. 

Download folder

Ergotherapie (pdf, 133 kB)

Paginaopties: