Medisch maatschappelijk werk

Ondersteuning en begeleiding bij psychische en praktische problemen door (de impact van) een ziekte.

Uitgebreide omschrijving

helpende hand

Ziek zijn is vaak ingrijpend. De medisch maatschappelijk werker kan u begeleiden wanneer u zich onzeker, angstig of verdrietig voelt, of wanneer u praktische problemen in het dagelijks leven ondervindt door uw ziekte. Bijvoorbeeld financieel of op het gebied van werk. Ook uw naasten kunnen bij de afdeling terecht. 

 

Uitgebreide informatie vindt u op de website van de afdeling; 

 

www.rkz.nl/medischmaatschappelijkwerk

Paginaopties: