Gynaecologie en Verloskunde

In de Gynaecologie draait het om organen en ziekten die specifiek zijn voor de vrouw. Deelgebied is verloskunde: de controle en begeleiding tijdens en na de zwangerschap en bevalling.

Wat is gynaecologie?

Verloskunde

Gynaecologie beslaat een uitgebreid terrein aandachtsgebieden. Verloskunde is er één van. Maar bijvoorbeeld ook bekkenbodemproblematiek en gynaecologische oncologie behoren tot het werkgebied van het specialisme. 

 

Lees uitgebreid over Gynaecologie en Verloskunde op: 

 

www.rkz.nl/gynaecologie_verloskunde

Paginaopties: