Eerste Hulp bij brandwonden

Bij eerste hulp ter plaatse dient de hulpverlener te letten op zijn eigen veiligheid, die van de patiënt en zijn omgeving.

 

Eerste hulp bij brandwonden bestaat uit het stoppen van het agens en het koelen of spoelen van de brandwonden. Het koelen gebeurt bij voorkeur met lauw stromend water gedurende 10-20 minuten en bij chemische brandwonden door 45 minuten te spoelen met ruim lauw water.

 

Let op gevaar van onderkoeling, met name bij kinderen. Koelingsdekens: zijn effectief in het directe koelen van de brandwond op de plaats van het ongeval. Deze worden gebruikt ter vervanging van water.

 

Evenals bij koeling in het algemeen moet het gebruik ervan beperkt blijven tot maximaal 20 minuten, teneinde hypothermie te voorkomen. Voor langdurig transport en als wondbehandeling zijn koelingsdekens gecontra-indiceerd.

 

Volg onderstaand stroomschema voor adequate eerste hulp aan brandwondslachtoffers:

Eerste hulp.png | 168.7 kb

Paginaopties: