Specialismen

Op de intensive care

De behandeling van brandwonden is een complexe zaak. Naast de uitgebreide medische problematiek, krijgen veel patiënten te maken met psychosociale problemen.

 

Daarom staat elke brandwondenpatiënt altijd onder behandeling van een team van verschillende specialismen. Het aantal specialismen dat zich richt op de zorg voor en de behandeling van brandwonden is dan ook groot. Denk aan

 

 

Maar ook deze disciplines behoren hier toe: 

 

 

Er is bijna geen specialisme in het RKZ op te noemen die niet betrokken is bij brandwondenzorg. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het RKZ mede door haar hoogwaardige brandwondenzorg beschikt over zeer deskundige specialisten.

 

Ter illustratie van de hoeveelheid verschillende specialisten betrokken bij de behandeling van brandwonden, treft u hier een fictieve casus van een brandwondenpatiënt.

Paginaopties: